Rayiç Bedeller Hakkında

T.C. İzmir Büyük Şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müd. devam eden içme suyu arıtma tesisinin daha verimli çalışabilmesi ve projenin uygulanabilirliği adına gerekli revizyonlar sonucu değişen imalat kalemleri ve ekipmanlar üzerinde yeni birim fiyat oluşturulması çalışmaları.

Not: Şart name mevcuttur almak isteyenlerin sanayi şubesi Mehmet Vehbi koç tel :212 252 2900 dah:264 ile irtibata geçmesi rica olunur.