7. Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Fuarı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Sekretaryası tarafından iletilen yazıda, 5-7 Temmuz 2018 tarihlerinde Tahran’da gerçekleştirilecek olan 7. Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Fuarı ile beraber “Iran National Technomart Centre” tarafından yenilenebilir enerji ve teknoloji alanında 2. İş Teknolojileri Toplantısının (2nd Business Technology Meeting in the field of Renewable Energy, Technologies and Achievements) düzenleneceği belirtilmektedir.

Konu TOBB tarafından Odamıza iletilmiş olup, etkinliklere ilişkin D-8 Teknoloji Transferi ve Bilgi Değişim Ağı (TTEN) Sekretaryasının resmi yazısı TOBB’un web sitesinde yer almaktadır. (https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2663&lst=DuyurularListesi); Fuar hakkında güncel bilgilere http://www.inotex.com web adresinden ulaşılabilirsiniz.