Fatih Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi (Yepgem) 3. Çağrı Dönemi Başvuruları Alınmaya Başladı

Son Başvuru 16 Nisan 2018

Başvuru ve Detaylı Bilgi : www.fatihyepgem.com
Sosyal Medya : /fatihyepgem

Fatih Belediyesi’ nin oluşturduğu Fatih Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi, İstanbul Bölgesinde yaratıcılık ve yeniliği geliştirmek üzere katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ArGe/Yenilik projeleri olan girişimcilerin ülke ekonomisine ve ihracatına katkı vermesi, küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma ekosistemine destek verebilmesi amacıyla kurulmuştur.

Proje kapsamında Fatih Belediyesi'nde oluşturulacak yenilikçi projeleri geliştirme merkezinde, bölgede yaşayan en az lise mezunu özellikle teknoloji tabanlı, yenilikçi iş fikirlerine sahip olan Kişi ve KOBİ’lerin iş fikirlerini; İnceleme/Araştırma, Planlama/Ar-Ge Projelendirme, Uygulama esasları ile kuluçka sürecinden geçerek inovatif bir proje haline gelmesi ve bu projelerin ticari faaliyete dönüştürmelerine imkan sağlanması hedeflenmektedir.

FATİH YEPGEM' de girişimci adaylarına teknoloji tabanlı iş fikirlerini, aldıkları eğitim, danışmanlık ve mentörlük hizmetleriyle olgunlaştırarak fon kaynağı sağlayabilecekleri destek programlarına başvurmaları için projelendirme desteği, anlaşmalı üniversitelerin teknolojik alt yapı ve laboratuvarlar imkânlarından faydalanma gibi ön kuluçka hizmetleri ücretsiz sunulmaktadır.

Bu kapsamda

  • 50.000 TL ye varan girişim sermayesi desteği,
  • Silikon Vadisi Starcamp programına katılma hakkı,
  • 6 Laboratuvar kullanabilme avantajı,
  • Birbirinden değerli 19 farklı kuluşla Oluşturulan Networkten yararlanma,
  • Mentörlük programından yararlanabilme,
  • Eğitim programları,
  • Projeleri Fatih Belediyesi bünyesinde geliştirme ve Ticarileştirebilme avantajı,
  • 7-24 Açık Ofis İmkanı.

ve buna benzer birçok avantajdan yararlanabilmek amacıyla www.fatihyepgem.com dan başvuru yapabilirsiniz.