Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Sayın Üyemiz,

25.07.2015 tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmek ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü, 8 inci, 12 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 17 inci, 18 inci, 19 uncu, 22 inci, 23 üncü, 24 üncü, 25 inci, 31 inci, 36 ıncı, 43 üncü, 48 inci, 49 uncu, 50 inci, 57 inci, 60 ıncı, 76 ıncı, 77 inci, 78 inci, 80 inci, ve 85 inci maddelerinde çeşitli değişiklikler yapılmış ve geçici 11 inci madde eklenmiştir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin olarak hazırlanan tabloya http://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/KMevzuat.php adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.