Yenilebilir Enerji Sistemleri Girişimcilik Faaliyetlerine İlişkin İnovasyon Desteği

ETRERA 2020; Avrupa, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinden, dokuz ülkeden on iki organizasyon ile kurulmuş bir konsorsiyumdur. Türkiye’den de TÜBİTAK ile Yıldız Teknik Üniversitesi bu konsorsiyum da yer almaktadır. 

ETRERA 2020’nin hedefi; üye ülkeler arasında, yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili girişimcilik faaliyetlerini destekleyip, araştırma ve inovasyon arasında var olan boşluğu kapatmaktır.

ETRERA 2020 paydaş gruplar(araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisleri ve iş merkezleri) arasında kapsamlı ortaklıklar teşekkül edip yenilenebilir enerji sistemlerinin yaygınlığının arttırılması ve ilgili teknolojilerin paylaşımının arttırılmasına aracılık faaliyetleri yürütmektedir.

ETRERA 2020 inovasyon desteği amacıyla aşağıda belirtilen özelliklere sahip bireyler için iki çağrıyı başlatmış bulunmaktadır:

* Yenilenebilir enerji alanında girişimci veya girişimcilik potansiyeline sahip, ancak girişimcilik kapasite ve yeteneklerini arttırmak için teknik desteğe ihtiyaç duyan bir birey misiniz?

* Yeni başlayan veya genç bir inovasyoncusun ancak güneş, rüzgâr ve akıllı şebeke konularında araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile inovasyon hizmetlerine erişim de zorluk mu yaşıyorsunuz?

*Araştırmacı olup araştırma fikrini bir iş fikrine dönüştürmek mi istiyorsunuz?

Detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:
http://www.etrera2020.eu/project/achieved-impact/203-etrera-2020-launches-two-calls-for-innovation-support.html