Arnavutluk Teknik ve Ekonomik Kalkınma Bölgesi Hk.

TOBB’den Odamıza ulaşan yazıda, Arnavutluk Ekonomik Kalkınma, Turizm, Ticaret ve Girişimcilik Bakanlığı’ndan alman bilgilere istinaden anılan Bakanlığa bağlı olarak Teknik ve Ekonomik Kalkınma Bölgesi (TEDA) Spitalla ; Arnavutluk’un en kalkınmış ikinci bölgesi olan Durres’te resmi olarak faaliyete açılmış olduğu ve anılan bölgenin işletilmesi ile ilgili olarak firma tekliflerinin 28 Ekim 2015 tarihine kadar kabul edilmekte olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu bölge ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye http://www.teda.gov.al/ adresinden ulaşılması ve ihale süreci ile ilgili olarak Adriana Sheti (adriana.sheti@ekonomia.gov.al) ve Elson Caka (elson.caka@ekonomia.gov.al) ile irtibata geçilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir. Anılan bakanlık yetkilileri tarafından söz konusu bölgeye ilişkin olarak iletilen dokümanlar, TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş Imkânlan-İhale, Özelleştirme ve Yatırım Projeleri/Özelleştirme ve Yatırım Projeleri” bölümünde yer almaktadır.