Kadınlar ve Bütünsel Kalkınma

  • Arşiv

Günümüzde ülkelerin ekonomik ve insani gelişmişliğiyle kadınların sosyal ve iş hayatına katılımı arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır.

Öte yandan; sürdürülebilir ekonomik büyüme için kadınların işgücüne katılımının artması ve becerilerinden daha fazla yararlanılması gerektiği genel olarak kabul edilmektedir. Öyle ki, yapılan araştırmalara göre, kadınların becerilerinden daha iyi yararlanılması durumunda GSYH’de yüzde 2’lik kazanım elde edilmesi öngörülmektedir.

Ülkemize bakacak olursak, 25 yaş ve üzeri kadınlarımızın yüzde 64,4’ünün en çok ilköğretimi bitirmiş olduğunu görüyoruz. Eğitimsizlik sorunu, kadın istihdamını da hiç kuşkusuz olumsuz etkiliyor. Bu nedenle, kadınların ülkemizde işgücüne katılım oranı gelişmiş ülkelerin çok gerisinde bulunuyor. Kadınlara yönelik mevcut eşitsizlikleri giderebilecek, toplumsal dönüşümü gerçekleştirebilecek başlıca araçlardan birinin eğitim olduğunu unutmamalıyız.

İşgücüne katılıma gelince; Türkiye’de son yıllarda özellikle hizmet sektörünün gelişimine ve kadın istihdamına yönelik teşviklerin artışına paralel olarak, kadın işgücüne katılım ve istihdamında bir ilerleme sağlandığını biliyoruz. Ancak kadınlarda işgücüne katılım oranı yüzde 30’larda ve ülkemiz bu anlamda OECD ülkeleri arasında geri sıralarda olmayı sürdürüyor. Girişimcilik açısından da kadınların durumunun yeterli ve parlak olmadığını görüyoruz. TÜİK’in 2014 yılı anket sonuçlarına göre Türkiye’de toplam girişimcilerin sadece yüzde 15,7’si kadındır.

Özetle; bütünsel ve sürdürülebilir kalkınmanın yolu, kadınları da ekonomik sisteme hem işgücü hem de girişimci olarak entegre etmekten geçmektedir. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının önündeki engeller kaldırıldığı takdirde daha huzurlu bir Türkiye’ye ve dünyaya kavuşacağımıza yürekten inanıyorum.

İşte bu noktada, İstanbul Sanayi Odası olarak öncelikli misyonlarımızdan birinin de; bu konudaki çaba ve girişimlere aktif olarak destek vermek olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı