Gürcistan Hizmet Ticareti

Ekonomi Bakanlığı’nın 01.04.2016 tarihli 29002382-724.01.02_41044 sayılı yazısına atfen Odalar Birliği’nden alınan 06.04.2016 tarihli, 7098 sayılı yazısında ülkemiz ile Gürcistan arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması’na “hizmet ticareti” bölümünün eklenmesine ilişkin müzakerelerin başlayabileceği belirtilmiştir. Söz konusu müzakerelere esas oluşturmak üzere “Gürcistan-Analiz amaçlı veri talebi” başlıklı belgede yer alan hususlara ilişkin Ekonomi Bakanlığı’na iletilmesinin istendiği belirtilmiştir. Söz konusu belgeye Odalar Birliği web sitesi Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-Gürcistan” bölümünden ulaşılabilir.

Bu kapsamda, anılan müzakereler çerçevesinde ele alınmasının önemli olacağı düşünülen hususların Odalar Birliği’ne iletilmek üzere 21 Nisan 2016 tarihine kadar Odamız osaricay@iso.org.tr e-posta adresine gönderilmesini rica ederiz.