İSO Teşvik Masasında Proje Sizden Teşvik Unsurları İle Eşleştirme Bizden

Ülkemizde, farklı kurumlar tarafından çeşitli konularda yürütülmekte olan çok çeşitli teşvik, kredi, hibe, yatırım sermayesi ve doğrudan destek uygulamaları mevcuttur.

Ülkemizde, farklı kurumlar tarafından çeşitli konularda yürütülmekte olan çok çeşitli teşvik, kredi, hibe, yatırım sermayesi ve doğrudan destek uygulamaları mevcuttur. İstanbul Sanayi Odası (İSO), destek ve teşvik sağlayan kurumların ve uygulamaların çokluğu nedeniyle ortaya çıkan karmaşayı gidermek, yatırım yapmak isteyen firmaları kendilerine en uygun olan desteğe yönlendirmek ve bu alandaki mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirmek amacıyla “Teşvik Masası” hizmet birimini oluşturmuş olup, birim çalışmalarını sürdürmektedir.

Teşvik Masası birimimiz hizmet kalitesini artırmak için, tüm hibe, teşvik, kredi, yatırım sermayesi ve doğrudan destekleri tek bir merkezde toplayan bir teşvik arama motoru ile raporlama faaliyetine başlamıştır.

Teşvik arama motoru ile güncellenen mevzuatın takibi yapılmakta, uzmanlarca özetlenmiş detaylar ile yüzlerce destek, teşvik ve hibelere hızlıca erişim sağlanmakta ve yatırım projesine uygun destek unsurları ile tam eşleşme yapılabilmektedir. Böylece yatırım yapmak isteyen firmalarımız, Teşvik Masamız sayesinde projelerine uygun teşvik ve destek unsurlarına tek bir noktadan erişebilmekte, ayrıntılı bilgi edinebilmekte ve sonuçlarını rapor olarak alabilmektedir.

Diğer yandan, İstanbul Sanayi Odası´nın, 2001 yılından bu yana sürdürmekte olduğu, İstanbul’da yapılmakta olan ve ilgili teşvik mevzuatında belirlenen kriterlere uygun, imalat sanayine yönelik yatırımlara ilişkin Yatırım Teşvik Belgesi düzenleme hizmeti devam etmektedir.

Yatırımlarda Devlet Yardımlarına ilişkin 2012/3305 sayılı Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve İstanbul’da yapılacak olan, sabit yatırım tutarı 10.000.000 TL.’sını aşmayan (asgari 1 milyon TL olmalıdır) imalat sanayi yatırımları (üretim için makina teçhizat alımı) için Yatırım Teşvik Belgesi müracaatları İstanbul Sanayi Odasına yapılabilmektedir.

Yine teşvik belgelerinin geçerlilik süresi içerisindeki işlemlerle ilgili hizmetler de (süre uzatımı, makine teçhizat listesinin revizesi, yatırım yeri revizesi gibi), Teşvik Belgesi müracaatının Odamıza yapılmış olması kaydıyla, Odamızca gerçekleştirilmektedir. Müracaat etmik için tıklayınız.

İletişim için:

Teşvik Masası Koordinatörü:
S. Selin KARAHAN
Tel: (0 212) 252 29 00 / 265
E-posta: tesvikmasasi@iso.org.tr