Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

TOBB kanalıyla, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan yazıda; Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 24.02.2015 tarih ve 29277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Söz konusu değişiklikler 01.09.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Mevzuat Metni İçin Tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.