Sağlık Sektörü İçin Yeni Ar-Ge Reform Kanunu Ne Anlama Geliyor? Gelişmeler ve Yenilikler Semineri

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekli İstanbul Sağlık Endüstrisi Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesini Geliştirilmesi (İSEK) projesi kapsamında, 28 Nisan 2016 tarihinde ‘’Sağlık Sektörü için Yeni Ar-Ge Reform Kanunu Ne Anlama Geliyor? Gelişmeler ve Yenilikler’’ Semineri düzenlenecektir. Seminer detaylı bilgiler aşağıdadır. Katılım için bilgilerinize sunarız.

Tarih: 28 Nisan 2016 Perşembe 14.00 – 16.00
Yer: Medipol Üniversitesi Kavacık Kampüsü, A 203 Amfisi

Eğitmen ve Kurum

Elif Akbaş, NoviCor Technology Partners

Katılımcı Profili

Ar-Ge, Teknoloji ve Üretim ile ilgilenen Firma Ortak ve Yöneticileri, Teknik Yöneticileri, Finans Yöneticileri, Karar Alıcılar.

Eğitimin Kapsamı

 • Ar-Ge Yapan Firmalara Yönelik 5746 ve 4691 Sayılı Kanunlar Hakkında Bilgilendirme
 • Ar-Ge Reform Paketi’nin Bu Kanunlara Etkileri
  • Ar-Ge Merkezleri için
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde Yer Alan Firmalar İçin
  • Tasarım Yapan Firmalar İçin
  • Girişimciler İçin
 • Uçtan Uca Türkiye’deki Teşvik/Hibe Mekanizmaları Sizin için Ne Anlam İfade Ediyor?
 • Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar için Case Study

Seminerin Amacı

 • Ar-Ge ile ilgili mevcut destek ve teşvikleri tanıtmak
 • Sağlık firmaları için örnek Ar-Ge destek/teşvik yol haritaları üzerinden Ar-Ge Reform Paketi ile ilgili farkındalık sağlamak

Katılım Koşulları

Katılımcı sayısı 50 kişi ile sınırlı olup http://argereformusemineri.eventbrite.com linkinden kayıt yaptılmaktadır.

Detaylı bilgi için:

0216 516 34 82
www.inovita.org , www.i-sek.org