Çelik Depo İnşaat Yapımı İçin Projelerin ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi İhalesi (Erzincan)

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda, Erzincan İli, Akyazı Beldesi, Fatih Mahallesi, 145 ada, 5 nolu parselde kayıtlı 249.796,93 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine ~7.200 m² alanlı çelik depo inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacağı belirtilmektedir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgiye http://www.kizilay.org.tr/IhaleIlanlari/Detay/1106 adresinden ulaşabilirsiniz.