Resmi Gazetede Sanayi, 07.01.2016

YÖNETMELİKLER

Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası “(1) Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda kullanılan analog veya elektronik takograf cihazlarının, aşağıda belirtilen sürelerde dijital takograf ile değiştirilmesi zorunludur:

  1. 1996-1998 model araçlar, 30/6/2016 tarihine kadar.
  2. 1999-2001 model araçlar, 31/12/2016 tarihine kadar.
  3. 2002-2004 model araçlar, 31/12/2017 tarihine kadar.
  4. 2005-2007 model araçlar, 31/12/2018 tarihine kadar.
  5. 2008 ve sonrası model araçlar, 31/12/2019 tarihine kadar.” şekilde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160107-1.htm

Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası Tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere serumlar, radyofarmasötikler ile kişiye özel üretilmiş ilaçlar 30/6/2016 tarihine kadar karekod uygulamasının kapsamı dışındadır.” şekilde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160107-2.htm

TEBLİĞLER

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 369)

Bu Tebliğin amacı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2016 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160107-4.htm