İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Bir Araya Geldi

  • Diğer Haberler
buyukdede-ziyaret-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu, yeni döneme ilişkin oluşturulan programı istişare etmek üzere Odanın genel merkezi Odakule’de bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin de katıldığı, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliğindeki toplantıda İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Keleş, Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Akar, Vehbi Canpolat ve Murat Çökmez de bulundu.

İSO’nun yeni yönetiminin Kasım Meclis’ine sunduğu çalışma programının en önemli maddelerinden biri olan “İstanbul’da sanayinin yerleşimi” konusunda değerlendirme, çözüm önerileri ve nelerin yapılabileceğine ilişkin istişarelerde bulunulan toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Büyükdede, konu ile ilgili olarak İstanbul’un artık kabına sığamadığını başta nüfus olmak üzere sanayinin artık ciddi bir yer sıkıntısı içinde olduğuna dikkat çekti. Buna mutlaka bir çözüm bulmak için konuya stratejik açıdan odaklanmak gerektiğini, Bakanlık olarak da bu sürecin içinde olduklarını ve İSO’nun ortaya konacak çözüm projelerinin mutlaka içinde yer alması gerektiğini söyledi. Büyükdede özetle şunları söyledi:

“Sanayimizi modern, nitelikli ve verimli OSB’lerde toplayacak yerleşimi, bugün sadece İstanbul’da değil bütün Türkiye’de bir sorun olarak önümüzde duruyor. Fakat sorunun en ağırı maalesef İstanbul’da. Çünkü İstanbul fiziki olarak küçük bir yer olmasına karşın çok büyük bir ihtiyaca sahip. Bugün kentimizde 80 milyon metrekarelik sanayi alanında 1 milyon insanımız çalışırken, örneğin Konya’da 200 milyon metrekarede 200 bin insanımız çalışıyor. Sadece bu karşılaştırma bile İstanbul’un ne kadar sıkışmış olduğunu ortaya koyuyor. Bu sıkışmayı çözmemiz gerekiyor. Bu nedenle İSO olarak yeni çalışma programınıza bu konunun konmuş olmasını çok önemsiyorum ve konuyla ilgili olarak Bakımlığımızla iş birliği halinde bir çözüm ortaya koyabilmeliyiz.”

Büyükdede, İSO’nun önümüzdeki dönemde sektör sektör, ilçe ilçe bir çalışma yaparak konunun çözümünü kendi pencerelerinden ortaya koyarak mutlaka Ankara’ya sunması gerektiğini belirtti. Büyükdede, İSO’nun sanayi açısından çok büyük bir güç olduğuna dikkat çekerek yönetim kuruluna “Bu planlamayı yapmalısınız” dedi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da yaptığı değerlendirmede, yeni çalışma döneminin kendileri açısından en stratejik konusunun “İstanbul’da sanayinin yerleşimi” konusu olacağını söyledi. Bugün artık yeni nesil sanayiciliğin, nitelikli, sürdürülebilir, çevreci, teknolojik ve ihracata dayalı sanayi bölgeleri kurmanın, ülkemiz adına en stratejik konu olması gerektiğine dikkat çeken Bahçıvan “Biz sanayiciler olarak bu konuya odaklanmamız gerekirken işletmelerimizin yer sorunu ile uğraşmaktan, üretime, AR-GE’ye, verimliliğe eforumuz kalmıyor. Sanayinin yer problemine muazzam bir efor harcanıyor. Bunu yok edecek projeleri yeni çalışma dönemimizde mutlaka hayata geçirmeye çalışacağız” dedi.

Bahçıvan şunları söyledi: “Önümüzdeki dönem, sanayi arazilerinin başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de büyümesi en önemli stratejik konumuz olacak. Ülkemizin kaynaklarını verimli kullanmak adına bunu yapmak zorundayız. Bugün ülkemizin özellikle lojistik ile entegre sanayi bölgelerine ihtiyacı var. Özellikle yeni kurulacak sanayi bölgelerinde sürdürülebilirliğe dayalı sektörler ve altyapı gözetilirken, demiryollarına da çok iyi entegre edilebilecek bölgelerin seçilmesi gerekiyor.”

Çalışma programı Yönetim Kurulu Üyelerinin de değerlendirme ve önerileriyle sürdü ve önümüzdeki günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile eşgüdüm ve iş birliğiyle somut projelerin ortaya konması konusunda mutabık kalındı.