Maden Sanayicileri ve Kamu Yetkilileri, Yapılan Yeni Düzenlemeleri Konuştu

  • Etkinlikler
maden-toplantisi-02

İstanbul’daki maden araması ile ilgili yeni süreç hakkında düzenlenen “İstanbul’da Kısıtlama Getirilecek Maden Alanlarının Tespiti” başlıklı toplantı İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) gerçekleşti. Toplantının amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın İstanbul Valiliği’nden maden müracaatlarına kapatılacak alanların belirlemesini istemesi sonrası oluşan süreçten etkilenen tarafları bir araya getirmekti. İSO Yönetim Kurulu Üyesi M. Ata Ceylan ev sahipliğinde yapılan toplantıya konuyla ilgili şirket temsilcileri ve kamu yetkilileri katıldı.

M. Ata Ceylan yaptığı konuşmada İSO’nun konuyu çok önemsediğini ve yakından takip ettiğini, gerekli çalışmaları yapıp ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulacağını söyledi. Madenlerin, bulunduğu yerde üretilmesi gibi sektöre özgü bir zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan M. Ata Ceylan madenlerin üretilmesi için yer seçme tercihi olmadığını ve bu özelliğin madenleri diğer sektörlerden ayıran en temel özellik olduğunu kaydetti. Ceylan, madenlerin ham madde olarak kullanılması sonucu ortaya çıkarılan ürünlerin ülkelere döviz kazandıran önemli bir kaynak olduğuna dikkat çekerek bugünün gelişmiş ülkelerinin hemen hepsinde madencilik sektörünün, ekonomik kalkınmayı başlatan öncü sektör görevi yüklendiğini belirtti.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi M. Ata Ceylan “Bu sektörde meydana gelebilecek bir aksaklık, ekonominin diğer bütün kesimlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Bu noktada şunu da belirtmek gerekir; sürdürülebilir bir kalkınma için çevre ve madencilik faaliyetlerinin iç içe ve birbiri ile uyumlu bir şekilde sürdürülmesi zorunludur. Ülkemizdeki başta Maden ve Çevre Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatın da amacı budur. Gerekli görülen noktalarda, bilinen tedbirlerin yanında teknik ve bilimsel ek önlemler alınmalı ancak madencilik faaliyetleri yasaklanıp kısıtlanmamalıdır” şeklinde konuştu.

İstanbul’un inşaat,

Maden Sanayicileri ve Kamu Yetkilileri, Yapılan Yeni Düzenlemeleri Konuştu

yapı malzemeleri, seramik, cam gibi ülkemizin önde gelen sektörlerini besleyen, zengin ve kaliteli maden kaynaklarına sahip olduğunu vurgulayan İSO Yönetim Kurulu Üyesi Ceylan, halihazırda işletilen veya rezerv içiren alanlarda yapılacak kısıtlamaların sadece bu işle iştigal eden firmalarımızı değil, söz konusu sektörleri ve genel olarak ülke ekonomimizi de olumsuz etkileyeceğini söyledi. Ceylan, büyük miktarlarda bütçeler ayrılarak yapılan arama çalışmaları sonucunda tespit edilen rezervlerin değerlendirilememesinin, madencilik sektörüne zarar vereceğini ve ülke kaynaklarının verimli kullanılamamasına neden olacağını kaydetti. İlgili sektörlerin, ham madde ihtiyaçlarını İstanbul’dan karşılayamamaları durumunda farklı bölgelere, hatta gerekli kalite seviyesini sağlamak adına yurt dışındaki kaynaklara yönelmek zorunda kalabileceğinin altını çizen Ceylan, bu durumun maliyetleri yükselteceğini, ülkemizin rekabet gücünü azaltacağını ve de en kritik makro ekonomik sorunlarımızdan biri olan cari açığın büyümesine neden olacağını belirtti.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi M. Ata Ceylan konuşmasını “İstanbul’da kısıtlama getirilecek maden alanlarının belirlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar, teknik ve bilimsel veriler ışığında çok özenli bir şekilde yürütülmeli, hak kayıplarına sebebiyet verilmemeli ve İstanbul’daki madencilik sektörü ve direkt tedarikçisi olduğu sektörlerin kısa, orta ve uzun vadeli rekabet güçlerini olumsuz yönde etkileyecek kararlar alınmamalıdır” sözleriyle tamamladı.

Sonrasında konuşan İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nden İlker Toksöz, konuyla ilgili yaşanan gelişmeler ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ardından toplantıya katılan diğer katılımcılar konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi ve karşılıklı fikir alış verişinde bulundu ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Toplantıda İSO Meclis Üyeleri Bilal KÜTÜK, Turan ÖZYURT ve Cemal KELEŞ, İSO Meslek Komitesi Üyeleri Adem GENÇ, İbrahim Hakkı ÖZTÜRK, Kadir DALBAY, İSO Çevre İhtisas Kurulu Üyesi ve KİL-SAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü M. Fuat Ekmekçioğlu, İSO Çevre İhtisas Kurulu Üyesi Dr. Caner Zanbak, Camiş Madencilik Sağlık, Emniyet ve Çevre Müdürü Barış Keser, MA-KÖ Madencilik Şirket Müdürü Burhanettin Soğancılar, Düzce Cam Satış Direktörü Ertan Balkay, Akdağlar Madencilik Genel Müdür Yardımcısı Mecit Özdemir, Kaleseramik Endüstriyel Ürün ve Hizmetler Başkan Yardımcısı Selim Ergün ve Akçelik Madencilik Maden Hakları Müdürü Zeki Beşirli yer aldı.