İSO, Makine, Aksam ve Metal Eşya Sanayi Sürdürülebilirlik Raporunu Açıkladı

  • Diğer Haberler
makine-yol-haritasi-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında 10. ve son raporunu Makine, Aksam ve Metal Eşya Sanayi için açıkladı. Sektörün Sürdürülebilirlik raporuna göre, günümüz modern toplumlarının birçok ihtiyacının karşılanmasında kritik rol oynayan sektör, enerji verimliliği ve alternatif enerji kaynakları kullanarak işletme giderlerini ve doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarını azaltabilecek. Dijitalleşme ise sektör için enerji tüketimini azaltma konusunda fırsat yaratacak.

Rapora göre, sektörde ömrünü tamamlamış parçaları yeniden kullanarak maliyet tasarrufu sağlamak ve döngüsel ekonomi modeline geçmek mümkün olacak. Böylece ham madde talebi azaltılacak ve üretim maliyetleri düşürülerek yeni satış kanalları oluşturulabilecek.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) küresel iklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi sürdürülebilirlik çerçevesinde uluslararası ticarette ortaya çıkması beklenen yeni sistemleri göz önünde bulundurarak belirlediği sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında 10 sektör için hazırladığı yol haritalarının sonuncusunu açıkladı. İSO, bünyesindeki 55 meslek komitesinin gruplandığı 10 ayrı sektör için küresel pazarda yüksek katma değer üretmek ve sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmak amacıyla hazırladığı rehberlerden 10.sunu, Makine, Aksam ve Metal Eşya Sanayi sektörü için açıkladı. İSO “Makine, Aksam ve Metal Eşya Sanayi” sektörü raporu, sanayi grubunun Meslek Komiteleri olan Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayi, Özel Amaçlı Makine Sanayi, Metal Yapı ve Yapı Parçaları Sanayi, Bağlantı Elemanları, Tel ve Tel Ürünleri Sanayi, Metal Aletler, Hırdavat ve Isı Cihazları Sanayi, Metal Şekillendirme, Isıl İşlem ve Kaplama Sanayi, Metallerin Talaşlı İşlenmesi Sanayi ve Metal Ev ve İşyeri Gereçleri Sanayi için gelecek dönem sürdürülebilirlik çalışmalarına özel yol gösterici öncelikleri ve takip göstergelerini sunmak amacıyla hazırlandı.

Sektör, kullanılan ham madde nedeniyle karbon maliyeti riskine sahip 

İSO Makine, Aksam ve Metal Eşya Sanayi Raporu’nda, öncelikle Avrupa Birliği’ni 2050 yılına kadar iklim nötr kıtaya dönüştürme stratejisi olan Avrupa Yeşil Mutabakatı ve bu çerçevede karbon kaçağını azaltmak hedefiyle geliştirilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (SKDM) ilk etapta beş sektör (çimento, alüminyum, gübre, elektrik, demir ve çelik) üzerinde uygulanacağına ve Makine, Aksam ve Metal Eşya Sanayi’nde kullanılan ham madde içeriği sebebiyle sektör özelinde karbon maliyeti riskini gündeme getireceğine dikkat çekildi. Raporda, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa’nın karbon nötr kıta olma hedefi kapsamında makine sanayinin önemli ölçüde etkileneceğinin öngörüldüğü, yine AB tarafından yayımlanan yeni sanayi stratejisi doğrultusunda küresel rekabet gücünü korumak için endüstrinin daha yeşil, döngüsel ve dijital olması gerektiği yer aldı.

Enerji verimliliğini sağlamak yeni fırsatlar yaratabilir

Raporun Sürdürülebilirlik Öncelikleri-Çevre başlıklı bölümünde, geniş bir kapsama sahip olan makine, aksam ve metal eşya sanayinde; inşaat makinelerinin tek başına dünya çapında yıllık 200 milyar dolardan fazla gelire sahip olduğu, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmamasının doğa üzerinde baskı, ekonomik faaliyetler üzerinde de tehdit oluşturduğu yer aldı. Endüstriyel makinelerin büyük miktarlarda çelik, demir, alüminyum, cam, plastik ve diğer malzemeler kullanılarak üretildiği, bu ham maddelerin çıkarılması ve üretimi ile endüstriyel makine imalatının hava ve su kirliliği dahil olmak üzere çevresel dışsallıklar yaratabildiği vurgulandı. 

Makine sektörünün, üretim sürecinde enerji verimliliğini artırarak ve alternatif enerji kaynaklarını kullanarak işletme giderlerini ve doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarını azaltabileceğine dikkat çekilen raporda, ayrıca makine sektörünün dijitalleşmesinin sektörün enerji tüketimini azaltma konusunda yeni bakış açıları benimsemesi için de bir fırsat olarak değerlendirilebileceği belirtildi.

Ömrünü tamamlamış parçalarla maliyet tasarrufu mümkün

Yine raporda, günümüzde kullanılan mevcut makinelerin çoğunun karbon yayan çevre üzerinde olumsuz etkileri bulunan dizel ve benzinle çalışan mekanik tahrik sistemlerinden oluştuğu, üreticilerin de çevre üzerindeki bu olumsuz etkileri azaltmak için alternatif yakıtlar kullanmaya başladığı dile getirildi. Hidrojen gibi daha düşük karbonlu yakıtlar ve piller/ yakıt hücreleri ile çalışan elektrikli sistemlerinin son yıllarda en çok tercih edilen iki seçenek olarak karşımıza çıktığının dile getirildiği raporda, makine, aksam ve metal eşya sanayinin ömrünü tamamlamış parçaları yeniden kullanarak maliyet tasarrufu sağlayabileceği önerildi. Aynı şekilde yeniden kullanım ile sanayi sektöründe malzemelerin tekrar kullanımının sağlanarak döngüsel ekonomi modeline geçişin gerçekleştirilebileceğinin altı çizildi. Böylece yeniden üretilmiş ürünler ve hizmetler sunarak ham madde talebinin azaltılacağı, üretim maliyetlerinin düşürülerek yeni satış kanallarının oluşturulabileceği belirtildi.

Modern toplumların birçok ihtiyacı için kritik rol oynuyor

Raporda Sürdürülebilirlik Öncelikleri-Sosyal başlıklı bölümde, Makine, Aksam ve Metal Eşya Sanayinin günümüz modern toplumlarının birçok ihtiyacının karşılanmasında kritik rol oynadığı, diğer birçok imalat ve hizmet sanayi için temel ve/veya gelişmiş teknolojileri sağladığı, endüstriyel süreç kontrolleri ve diğer otomasyon teknolojileri ile kullanıcıların ekipmanlarının üretkenliğini en üst düzeye çıkarmasını desteklediği yer aldı. 

Ayrıca birbirinden çok farklı sosyo-ekonomik arka planlardan gelen din, dil, ırk ya da başka birçok alanda birbirinden ayrışan binlerce bireyin istihdam edildiği sektörde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sunmak, sorumlu satın alma ve tedarik zinciri izlenebilirliği artırarak değer zincirindeki insan hakları ihlallerinin ve olumsuz çevresel etkinin önüne geçebilmek, ham maddelerin ve/veya kimyasalların sorumlu kullanımı konusunda adım atmak, operasyonel mükemmellik, çeşitlilik ve kapsayıcılık unsurlarının büyük önem taşıdığı bilgisi yer aldı.

Makine, Aksam ve Metal Eşya Sanayi özelinde Avrupa Yeşil Mutakabatı’nda Öne Çıkan Konular

  • Makine malzemelerinin onarılması, yeniden kullanılması ve geri dönüşümü,
  • Makine takımlarının çevresel değerlendirmesine ilişkin ISO 14955 (Environmental evaluation of machine tools) ilkeleri kapsamında özellikle tasarım aşamasında çevresel performansların en üst düzeye çıkarılması,
  • Sektörde yeni iş birliği biçimlerinin ve stratejik değer zincirlerine yapılan yatırımların teşvik edilmesi,
  • Düşük karbon endüstrileri, bulut tabanlı endüstri uygulamaları,
  • Makine takımlarının dijitalleştirilmesi – Uzaktan Varlık Yönetimi, Dijital İkiz, Öngörücü Bakım ve Otomasyon vb. özellikler,
  • Katmanlı üretim teknolojileri ve üretilen parça verimliliği,
  • Üretim süreçlerinin daha yalın hale gelmesi 
  • Döngüsel ekonomi uygulamalarının geliştirilmesi.

Makine, Aksam ve Metal Eşya Sanayi Rehberine ulaşmak için tıklayınız.