ab okuluTürkiye, 2005 yılından bu yana Avrupa Birliği ile katılım müzakereleri yürütmekte ve mevzuatını AB ile uyumlaştırmaktadır. Günlük hayatımızda müzakereler kesintiye uğramış gibi görünse de iş dünyasını ilgilendiren uygulamalar sıklıkla değişmektedir. İç ve dış pazardaki rekabet koşullarında sürdürülebilir bir büyüme yakalamaya çalışan firmalarımızın bir yandan da AB’ye uyum sürecinde kendilerini bekleyen değişikliklere göre hazırlanmaları gerekmektedir. Bu hazırlık süreci zaman zaman beraberinde önemli maliyetler de getirebilmektedir.

Firmalarımıza bu süreçte kendilerini bekleyen değişiklikleri, Avrupa Birliği’nin işleyişini ve Türkiye ile ilişkilerindeki güncel durumu anlatabilmek amacıyla 25 Mayıs - 30 Haziran 2007 ve 31 Mayıs – 22 Haziran 2012 dönemlerinde Odamız tarafından AB OKULU Eğitim Programı düzenlenmiştir.

Eğitimdeki temel başlıklar:

  • Avrupa Birliği genel bilgilendirme
  • Türkiye- AB ilişkileri
  • Ortak ticaret politikası ve AB’nin KOBİ politikaları
  • AB’nin ürün güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği politikası
  • AB’nin çevre politikası
  • Avrupa’da tüketici olmak
  • AB mali kaynakları
  • AB’ye proje yazma tekniklerine giriş
  • AB’nin geleceği ve Türkiye