AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM) tabi olan sektörler alüminyum, demir-çelik, çimento, elektrik, gübre ve hidrojen olarak belirlenmiştir. İlgili sektörler içinde raporlama yükümlülüklerini içeren geçiş dönemi uygulaması 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlamıştır. 2026 yılında ana uygulama dönemi başlayacak olup, AB’ye ihraç edilen ilgili ürünlere ilişkin gömülü emisyonlar üzerinden mali yükümlülükler oluşacaktır. Bu çerçevede, İstanbul Sanayi Odası ve T.C. Ticaret Bakanlığı iş birliği ile 'Alüminyum' ile 'Demir&Çelik sektörlerinde SKDM’nin getirdiği raporlama yükümlülükleri ve bu süreçte karşılaşılan uygulama zorluklarına çözüm bulmayı amaçlayan “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Uygulama Rehberleri” İSO 36. Grup Demir Çelik ve Sıcak Hadde Ürünleri Sanayii ve İSO 37. Grup Alüminyum Ürünleri Sanayii Meslek Komitelerinin destekleriyle hayata geçirilmiştir.

Sorularınız için skdm@iso.org.tr 

Tel: 0212 252 29 00 / 150 – 151 – 152

Alüminyum Sektörü için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Uygulama Rehberi Attach Demir & Çelik Sektörü için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Uygulama Rehberi Attach