İklim Değişikliği ve Su Yönetimi

İklim Değişikliği ve Su Yönetimi: Sanayi Sektörü Raporu


İstanbul Sanayi Odası (İSO), 24 Mayıs 2023 tarihinde “Su ve Atıksu Yönetimi ve Politikaları”nı değerlendirmek üzere İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sayın Sultan Tepe’nin başkanlığında kamu, akademi ve özel sektörün katılımlarıyla İstişare Toplantısı gerçekleştirmiştir. İstişare Toplantısı’nın sonunda geleceğe yönelik su ve atıksu yönetimi kapsamında bütüncül bir yol haritası hazırlanması konusunda çalışmaların yürütülmesi sonucuna varılmıştır. 

Bu karara istinaden İSO, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin alanında uzman akademisyenleri ile bir araya gelerek çalışmalarını yürütmeye başlamıştır. 13 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen İSO Sürdürülebilirlik Platformu Toplantısı’nda İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Proje Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Öztürk ve Prof. Dr. Fatoş Germirli Babuna katılım göstererek, İstanbul’un Güncel Su Durumu ve Sanayi Sektörüne Etkileri ile ilgili Tespit ve Değerlendirmeler başlıklı bir sunumunu gerçekleştirmiştir. Toplantıya katılan akademi, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır.

Su ve atıksu konusunun tüm boyutları ile ele alındığı taslak rapordaki bulgular hakkında ilgili tarafların görüş ve değerlendirmelerinin alınması amacıyla “Su ve Atıksu Yönetim ve Politikaları Çalıştayı” 6 Şubat 2024 tarihinde akademiden, sanayiden, kamudan ve sivil toplum kuruluşlarından yoğun bir katılım gerçekleşmiştir. Yürütülen tüm çalışmaların sonunda “İklim Değişikliği ve Su Yönetimi: Sanayi Sektörü Raporu” hazırlanmıştır. 

Rapor;

  • İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Su Kaynakları Üzerindeki Etkileri
  • Türkiye ve İstanbul’da Sektörel Su Kullanımı
  • Sanayide Temiz Üretim ve İleri Arıtma Teknolojileri
  • Geleceğe Yönelik Bütüncül İklim (Duyarlı) Yol Haritası, Azaltım ve Uyum Tedbirleri/Önerileri başlıklarını içermektedir. 

Sorularınız için cevre@iso.org.tr 

Tel: 0212 252 29 00 / 150 – 151 – 152

İklim Değişikliği ve Su Yönetimi: Sanayi Sektörü Raporu Attach Özet Rapor: Öne Çıkan Bulgular Attach