BİTÜM (Asfalt) Taşımacılığının ADR Kapsamında Yapılması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan TOBB’a iletilen bir yazıda, ülkemizin 30.11.2005 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” çerçevesinde yürürlüğe giren 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği belirtilmektedir.

Ayn�� yazıda, yol üst kaplamasında kullanılan ve asfalt olarak bilinen BİTÜM maddesinin ADR kapsamında BM 3257 (YÜKSEK SICAKLIKTA SIVI) maddesi şeklinde sınıflandırıldığı belirtilerek bu madde taşımacılığı ile iştigal eden firmaların ilgili ADR zorunluluklarına tabi oldukları belirtilmektedir.

Söz konusu yazıyı indirmek için tıklayınız Attach