Aidat Borçlarınıza Gecikme Zamları İçin Af, Ana Para İçin Taksitlendirme İmkanı

09.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7326 sayılı Kanunun 10. Maddesinin 4. fıkrası ile 5174 sayılı TOBB Kanunu hükümlerine göre firmaların Odalara olan aidat borçlarına yeniden yapılandırma imkânı getirilmiş olup, Odalara aidat borcu olan firmalar için büyük bir avantaj sağlanmıştır.

Uygulamanın mahiyeti şöyledir:

  1. Uygulama, üye firmalarımızın 30 Nisan 2021 tarihi (bu tarih dahil) ve önceki yıllara ait Odamıza ödemesi gerektiği halde ödememiş olduğu aidat borçlarını kapsamaktadır.
  2. Yapılandırma kapsamına giren ve detayı yukarıdaki icmalde belirtilen aidat borç tutarınızdaki gecikme zamlarının tamamı silinecektir.
  3. Gecikme zamlarının silinmesinden sonra kalan anapara borcunuzu ise peşin olarak ödeyebileceğiniz gibi 1. ve 2. taksitinizi 30 Kasım 2021’de ödemek üzere birer aylık dönemler halinde taksitlerle de ödeyebilirsiniz. (Vade son ödeme tarihleri: Birinci ve ikinci Taksit 30.11.2021-Üçüncü Taksit 31.12.2021- Dördüncü Taksit 31.01.2022-Beşinci Taksit 28.02.2022- Altıncı Taksit 31.03.2022)
  4. Bu uygulamadan yararlanabilmeniz için 31 EKİM 2021 tarihine kadar Odamız Merkez, Yenibosna ve Ümraniye Temsilciliklerimiz ile Tuzla ve Hadımköy Hizmet Birimlerimize dilekçe ile veya https://eoda.iso.org.tr/genel/BorcYapilandirmaTalep7326 web adresi üzerinden müracaat etmeniz gerekmektedir.
  5. Ödemelerinizi Merkez, Yenibosna ve Ümraniye Temsilciliklerimiz ile Tuzla Hizmet Birimi veznelerimize nakit veya kredi kartı ile yapılabileceğiniz gibi banka hesap numaralarımıza havale veya EFT yolu ile de yapabilirsiniz. 
  6. Borcunuzdan dolayı firmanız adına icra takibi başlatılmış ise, yapılandırma kapsamında yapacak olduğunuz müracaat üzerine başlatılan icra işlemleri durdurulacaktır.
  7. Borcunuzun taksitlendirilmesi durumunda taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma işlemi bozulacak; bu kapsamda tahsil edilen tutarlar anapara borcundan düşüldükten sonra kalan tutar için tekrar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir. İcraya konu borcunuz söz konusu ise icra takibine tekrar devam edilecektir.

Yukarıda detayı açıklanan yapılandırmadan yararlanmanız için dilekçe veya https://eoda.iso.org.tr/genel/BorcYapilandirmaTalep7326 ile 31 EKİM 2021 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.