Aidat Borçlarınıza Gecikme Zamları İçin Af, Ana Para İçin Taksitlendirme İmkânı

12.03.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7440 sayılı Kanunun 10. Maddesinin 11. fıkrası ile 5174 sayılı TOBB Kanunu hükümlerine göre firmaların Odalara olan aidat borçlarına yeniden yapılandırma imkânı getirilmiş olup Odalara aidat borcu olan firmalar için büyük bir avantaj sağlanmıştır.

Uygulamanın mahiyeti şöyledir:

 1. Uygulama, üye firmalarımızın 31 ARALIK 2022 tarihi (bu tarih dahil) ve önceki yıllara ait Odamıza ödemesi gerektiği halde ödememiş olduğu aidat borçlarını kapsamaktadır.
 2. Yapılandırma kapsamına giren yıllık ve munzam aidat ana borç tutarına işletilen günlük gecikme zamlarının tamamı silinecektir.
 3. Gecikme zamlarının silinmesinden sonra kalan anapara borcunuzu ise peşin olarak ödeyebileceğiniz gibi ilk taksitini yine 31 TEMMUZ 2023 tarihine kadar ödemek üzere birer aylık dönemler halinde 9 taksitte de ödeyebilirsiniz.
  (Vade son ödeme tarihleri:
  31.07.2023-31.07.2023-31.08.2023-30.09.2023-31.10.2023-30.11.2023-02.01.2024-31.01.2024-29.02.2024)
 4. Bu uygulamadan yararlanabilmeniz için 30 HAZİRAN 2023 tarihine kadar Odamız Merkez, Yenibosna ve Ümraniye Temsilciliklerimiz ile Tuzla ve Hadımköy Hizmet Birimlerimize dilekçe ile veya https://www.iso.org.tr üzerinden müracaat edebileceğiniz gibi 01 NİSAN 2023 tarihinden itibaren https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya e-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir
 5. Ödemelerinizi Merkez, Yenibosna ve Ümraniye Temsilciliklerimiz ile Tuzla Hizmet Birimi veznelerimize nakit veya kredi kartı ile yapılabileceğiniz gibi banka hesap numaralarımıza havale veya EFT yolu ile de yapabilirsiniz. 
 6. Borcunuzdan dolayı firmanız adına icra takibi başlatılmış ise, yapılandırma kapsamında yapacak olduğunuz müracaat üzerine başlatılan icra işlemleri durdurulacaktır.
 7. Borcunuzun taksitlendirilmesi durumunda ödenmesi gereken ilk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma işlemi bozulacak; bu kapsamda tahsil edilen tutarlar anapara borcundan düşüldükten sonra kalan tutar için tekrar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir. İcraya konu borcunuz söz konusu ise icra takibine tekrar devam edilecektir.

Yukarıda detayı açıklanan yapılandırmadan yararlanmanız için dilekçe veya https://www.iso.org.tr ile 30 HAZİRAN 2023 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza müracaat etmeniz önemle rica olunur.