TEDAŞ Alacaklarının Yapılandırılması

“6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un (aşağıda ektedir) Geçici 2. Maddesi’nin 2. Fıkrası uyarınca, Elektrik Dağıtım/Perakende Satış Şirketlerinin özelleştirilmesi sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklar yapılandırma kapsamına alınmıştır. Bu alacaklar, vadesi 30.04.2014 tarihi itibarıyla geldiği halde 11.09.2014 tarihine kadar ödenmemiş olan alacaklar ile kaçak ve usulsüz enerji kullanımından kaynaklanan elektrik alacaklarını kapsamaktadır.

30.04.2014 tarihi itibarıyla bu kapsamda borcu olan ve 11.09.2014 tarihine kadar borcunu ödemeyen abonelerin borçlarını yapılandırmak için bölgelerinde bulunan Elektrik Dağıtım/Perakende Satış Şirketleri’ne bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Kanun’da yer alan son başvuru tarihi olan 30.11.2014, “Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ” (aşağıda ektedir) uyarınca 31.12.2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda, elektrik borcu olan abonelerin 31.12.2014 tarihine kadar bölgelerinde bulunan Elektrik Dağıtım/Perakende Satış Şirketleri’ne başvurarak borçlarını yapılandırmaları gerekmektedir. Borçlarını yapılandıran aboneler, herhangi bir gecikme zammına maruz kalmadan peşin veya taksitli olarak sadece anaparalarını ödeme hakkına sahiptirler.

6552 Sayılı Kanun Attach 6552 Sayılı Kanun'a Dair Tebliğ Attach