Amasya Kan Bağış Merkezi Yapımı İşi İhalesi

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda, Amasya İli, Merkez İlçesi, İhsaniye Mah. 1771 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine kan bağış merkezi yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya kuruluşlardan onaylatılması işi idari, teknik ve mali şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacağı belirtilmektedir.

İhaleye ilişkin ilan metni, idari, teknik ve mali şartname hükümleri ekte yer almaktadır.

İlan Metni Attach İdari Şartname Attach Mali Şartname Attach Teknik Şartname Attach