İhtiyaç Fazlası Toplu İğne İmal Makinaları Satışı İhalesi

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda, ihtiyaç fazlası Toplu İğne İmal Makinalarının 23.01.2018 tarihinde “Açık Teklif Usulü Açık Artırma” satışının yapılacağı belirtilmektedir.

İhaleye ilişkin ilan metni ve teknik şartnameye https://esatis.dmo.gov.tr/Ihale/Detay/241 adresinden ulaşabilirsiniz.