Resmi Gazetede Sanayi, 22.11.2014

 1. Buzağıların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik
  ÖZET: besicilik ve yetiştirme amaçlı bakılan buzağıların korunması, buzağıların refahlarının sağlanması ve hayvanların gereksiz yere ağrı, acı çekmelerine veya yaralanmalarına yol açacak koşulların önlenmesi için gerekli hükümleri kapsar.
  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141122-5.htm
 2. Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik
  ÖZET: yabani ortamlarda yaşayan hayvanları, yarışmalarda, gösterilerde, kültürel ve sportif faaliyetlerde ya da organizasyonlarda kullanılması amaçlanan hayvanları, deney ve laboratuvar hayvanlarını, herhangi bir omurgasız hayvanı kapsam dışı bırakarak; ürün ve hizmetinden yararlanılan hayvanların, gelişmesi, uyumu ve evcilleşme durumları ile fizyolojik, etolojik ihtiyaçları ve davranışları dikkate alınarak bakıldıkları ve yetiştirildikleri koşulların asgari standartlarını belirlemektir.
  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141122-6.htm 
 3. Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik
  ÖZET: Yumurtacı tavukların, gelişmesi, uyumu ve evcilleşme durumları ile fizyolojik, etolojik ihtiyaçları ve davranışları dikkate alınarak bakıldıkları ve yetiştirildikleri koşulların asgari standartların belirlenmesidir.
  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141122-7.htm
 4. İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6)
  ÖZET: Bu Tebliğ 3907.60.20.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 13/10/2014 tarihli ve 2014/6911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.
  Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 8.509 ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.836 tonu geçemez.
  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141122-11.htm