Milli Eğitim Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı’nın Uluslararası Eğitim Programına İSOV Dinçkök Mesleki Teknik Anadolu Lisesi de Girdi

 • Diğer Haberler
meb-turizm-bakanligi-sov-02

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında dünya genelinde uluslararası öğrenci hareketliliğinin sağlanması için bir protokol imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından imzalanan Uluslararası Öğrencilere Verilecek Desteklere İlişkin İş Birliği Protokolü Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal sektörlerin işgücü taleplerinin mesleki ve teknik eğitim yoluyla karşılanması, ulusal ve uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğe sahip iş gücü yetiştirilmesini amaçlıyor.

Belirlenen okullar arasında İSOV Dinçkök Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin de yer aldığı Uluslararası Öğrenci Eğitim Programı Prokolün imza törenine, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı da katıldı.

MEB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB ile hayata geçirilen protokol kapsamında Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Bosna Hersek’ten oluşan altı Balkan ülkesinden öğrenci kabul edilecek olup. Uluslararası Öğrenci Eğitim Programı kapsamında öğrenci alımı için başvuru ve yerleştirme kılavuzu hazırlanarak, Türkçe hazırlık sınıfı programı çalışmaları başlatılması hedefleniyor.

İki bakanlığın imzaladığı protokol kapsımda yer alacak uluslararası eğitim protokolünde İSOV Dinçkök MTAL dışında şu okullar da yer alacak:

İstanbul Bahçelievler İMMİB Erkan Avcı MTAL, Balıkesir İvrindi Nurettin Çarmıklı Madencilik MTAL, Bursa Osmangazi Tophane MTAL, Konya Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen MTAL, Ordu Altınordu Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği MTAL, Ankara Gölbaşı Mogan MTAL.

Uluslararası Eğitim Programı kapsamında şunlar olacak:

 • Okula uluslararası öğrenci seçimi ve yerleştirilmesine yönelik oluşturulacak komisyona MTEGM’yi temsilen üye/üyeler görevlendirmek,
 • Okula uluslararası öğrenci seçimi ve yerleştirilmesine yönelik çalışmaları yapmak ve yerleştirilen öğrenci listesine ilişkin gerekli onayı almak,
 • Uluslararası öğrencilerin yatılılıkları ile ilgili gerekli onayı almak ve barınma ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemleri ile ilgili bilgilendirme ve duyuruları yapmak,
 • Resmî işlemleri gerçekleştirmek üzere uluslararası öğrencilere veli tayin etmek,
 • Türkçe hazırlık sınıfı için öğretim programı ve eğitim materyalini hazırlamak,
 • Belirlenen okulların Türkçe hazırlık sınıflarına yabancılara Türkçe öğretimi alanında yeterliliği bulunan okul içinden veya dışından öğretmenleri görevlendirmek,
 • Uluslararası öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim faaliyetleri dışında sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek, Türk kültürünü tanıtıcı çalışmaları yürütmek,
 • YTB tarafından öğrenciler adına MEB’in ilgili banka hesabına aktarılacak olan destekleri uygun şekilde uluslararası öğrencilere dağıtmak,
 • Uluslararası öğrencilerin başvuru, seçim ve yerleştirme işlemlerine yönelik usul ve esasların belirleneceği “Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullara Uluslararası Öğrenci Yerleştirme Kılavuzu”nu YTB ile iş birliğinde hazırlamak,
 • Uluslararası öğrencilerin ikamet ve oturum ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak,