T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Sanayi Odası İş Birliğinde Düzenlenen Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Diğer Haberler
skdm_manset_01

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğinde düzenlenen Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanı Volkan Polat katıldı.

Başta sanayiciler olmak üzere konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kamudan yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla “Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması” ve “Ulusal Taksonomi, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Finans Araçları” konu başlıklı iki panel düzenlendi. Bakanlık yetkililerinin AB SKDM düzenlemesine uyum kapsamında tüm konu başlıkları hakkında bilgilendirmede bulunduğu panelleri çok sayıda öze sektör ve STK temsilcisi ilgiyle takip etti.


İSO Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi ve Sürdürülebilirlik
Platformu Başkanı Sultan Tepe

Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’nın açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe şunları söyledi:

“Biz bundan 10 gün ya da 15 gün önce Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu için Brüksel'deydik. Bu yıl yaklaşık iki bin kişilik dünya çapında geniş bir katılım vardı. Orada şunu gördük, bütün ülkeler sunumlarını yaparken hepsi çok heyecanlıydı. Şunu anlamışlar, dünyanın artık döngüsellikten, yeşil dönüşümden başka bir şansı yok. Daha önceki toplantılarda dile getirdiğim bir düşünceyi tekrarlamış olacağım, ancak bir kez daha vurgulamak istiyorum: Sanayi devrimiyle kirlettiğimiz dünyayı yeniden yaşanabilir hale getirmek için uzun yıllara ihtiyaç var ve üretim metodolojilerinin tamamen değişmesi gerekiyor. Dünyanın kaynaklarını daha fazla bu kadar fütursuzca kullanarak, bu kadar verimsiz kullanarak devamlılığımız söz konusu değil.

Sadece kendi yaşamımızı tehlikeye atmıyoruz, bütün ekosistemi, bütün canlıların geleceğini de tehlikeye atmış durumdayız. Denizlerin geleceğini tehlikeye atmış durumdayız. Dolayısıyla dünya çok hızlı bir şekilde temiz üretime dönmek zorunda ve dekarbonizasyon gerçeklerini benimsemek zorunda. Tabii ki bu çok zor. Belki büyük firmalar için bu kadar zor olmayacak çünkü onların bu konu özelinde hayli yol aldıklarını biliyorum. Ama KOBİLER’İN çoğu bunu henüz daha duyma noktasındalar. Bu konuyu duymak ile içselleştirmek çok farklı. Henüz duyma noktasındalar. Ama herkesin bu yolu tamamlaması gerekiyor. Dünyanın temizlenmesi, sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleşmesi sadece gelişmiş ülkelerde değil, tüm dünya genelinde herkesin katılımıyla gerçekleşebilir. Son toplantılarda Asya ve Orta Doğu ülkelerinin daha önce dinleyici konumdayken artık pasif rolünden çıkıp eyleme geçtiklerini sunumlarla ve ciddi yatırımlarla aktif bir şekilde dönüşüm için adımlar attıklarını gördük. Bu durum, herkesin pazarını korumak istemesiyle ilgili ve geri kalanların da bu dönüşüm sürecinde geri kalmamak için çaba harcaması gerektiğini vurguluyor."


İklim Değişikliği Başkanlığı
Sera Gazı Emisyonlarının
İzlenmesi Dairesi Başkanı
Volkan Polat

Toplantının açılışında konuşan T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanı Volkan Polat da şöyle dedi:

“Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi bildiğiniz üzere 2005 yılından bu yana faaliyette. Emisyon Ticaret Sistemi, Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde en önemli azaltım mekanizmalarından bir tanesi olarak görülmekte. Biliyorsunuz bu iklim değişikliğiyle olan mücadelede karbon vergilendirmesi gibi birçok yol ve yöntem var. Üretimimizin bu karbon fiyatlama politikasının olmadığı ülkelere kayma durumu söz konusu. Türkiye'de böyle bir bir durum varsa neden ben komşu ülkelere kaymayayım diye bir soru söz konusu. Buna da hepinizin malumları olduğu üzere karbon kaçağı denmekte.

Bizim amacımız bu kapsamda Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması da Emisyon Ticaret Sistemi’nden farklı olarak bizi bekleyen ikinci önemli konu başlıklarından bir tanesi. Aslında iç içe geçmiş durumlar söz konusu. Biz zaten bugün burada bu iç içe geçmiş durumları sizlere daha netleştirmek adına buradayız. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, hepimizin bildiği gibi karbon yoğun endüstrilerdeki ürünleri ithalatını ilgilendiren bir karbon düzenleme mekanizması. Küresel iklim değişikliğine karşı mücadeleye destek veren çevresel bir önlem olmakla birlikte finansal ayağının çok detaylı olduğu ve hepimizin anayasamız gibi bilmesi gereken noktalar var. Üretimimizi bu anlamda olumsuz etkilenmemesi için Türkiye ekonomisinin ve sanayisinin yeşil dönüşümü, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin test edilmesi adına, ülkemizin Avrupa Birliği başta olmak üzere, üçüncü ülkelere, ihracatında rekabetçiliğimizi korumak, güçlendirmek elzemdir.“

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması konu başlıklı panel ile devam etti. İklim Değişikliği Başkanlığı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Volkan Polat’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Gülizar Yavaş, İklim Değişikliği Başkanlığı Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Hüseyin Ayaz ve Türk Standartları Enstitüsü Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün konuşmacı olarak yer aldı.

Ardından etkinlik, Ulusal Taksonomi, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Finans Araçları konu başlıklı panel ile devam etti. İklim Değişikliği Başkanlığı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanı Volkan Polat’ın moderatörlüğündeki panelde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Sümeyra Terzi, ÇŞİDB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Uzmanı Şeyma Uçar Seçgel ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan konuşmacı olarak yer aldı.

Yeşil dönüşümün finansmanı, Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kurulmasına yönelik çalışmalar ve bu gelişmeler ışığında SKDM, ETS ve karbon ayak izi konularındaki detay ve farklar, yükümlülükler ve finansman kaynakları hakkında çok geniş kapsamlı bilgilerin aktarıldığı panellerin ardından etkinlik, katılımcılardan gelen sorular ile devam etti. Konuşmacıların gelen soruları yanıtlamasının ardından etkinlik sona erdi.