TÜRK EXİMBANK, İHRACATÇININ FİNANSMANA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN TÜRK LİRASI REESKONT KREDİ PROGRAMI BAŞLATTI

  • Diğer Haberler
türkeximbank-ihracatçı-finansman-01

Türk Eximbank, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ihracatçıların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla TCMB kaynaklı Kredi Garanti Fonu teminatı ile TL Reeskont Kredisi kullandırılmaya başladı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) konuyla ilgili olarak aşağıdaki duyuru ile üyelerini bilgilendirdi:

“Türk Eximbank tarafından yapılan açıklamada; Koronavirüs Salgını ile mücadele kapsamında ihracatçılarımızın finansmana erişimlerini kolaylaştıRmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla TCMB kaynaklı Kredi Garanti Fonu teminatı ile TL Reeskont Kredisi kullandırılmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda; 

 Kredi imkanından yabancı para reeskont kredisi kullanabilen firmalar ile yurt dışına yönelik müteahhitlik hizmeti sunan firmalar ve uluslararası fuarlara katılım sağlayan firmalar yararlanabilecektir.

 Firma bazında azami kredi tutarları:

  • KOBİ'ler için 25 milyon TL
  • Diğer firmalar için ise 50 milyon TL

- Krediler:

  • Azami 360 gün vadeli olacaktır.
  • Yüzde 9.75 maliyetle olacaktır.
  • İhracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü karşılığında kullandırılacaktır.
  • 1 Mart 2020 tarihindeki istihdam düzeyinin kredi vadesi süresince muhafaza edilmesi veya arttırılması koşuluyla kullandırılacaktır.
  • İhracatçılara kullandırılacak kredi kapsamında; personel ücretleri, tedarikçilere ve ticari borçlara ilişkin ödemeler, kira, mal ve hizmet alımları için yapılacak ödemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemeler finanse edilecektir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Başvuru koşulları için tıklayınız.