Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Tanıtım Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

  • Diğer Haberler
karbon_manset

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğinde yürütülen ve ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmasında önemli rol oynayacak "Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Projesi" kapsamında oluşturulan "Sektörel Raporlar"ın tanıtım töreni, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın da katıldığı törende T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Londra Direktörü Hande Işlak ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu katıldı. Bilişim Vadisi’nde gün boyu oturumlar halinde süren programı çok sayıda iş dünyası temsilcisi takip etti.

Programın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatif Kacır, çalışmaların, işletmelerin karbon ayak izlerini azaltacağını ve yeşil dönüşümlerinde önemli kilometre taşı olacağını belirtti. Bakan Kacır, iklim değişikliğinin, çevresel ve sosyoekonomik sonuçlara yol açan çok yönlü ve küresel mesele olduğuna değinerek, dünyada iklim değişikliğiyle mücadele politikaları hız kazanırken, sanayi ve teknoloji politikalarıyla bağlantısının da kuşkusuz giderek güçlendiğini anlattı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mehmet Fatif Kacır

Kacır, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında büyüme politikası çerçevesinde sanayiyi sürdürülebilir ve çevreci üretim yöntemlerine yönlendirmeyi, bu anlayışla tercihten öte zorunluluk olarak gördüklerini dile getirdi. Sanayiciler ve yatırımcılar için destek mekanizmaları oluşturduklarını aktaran Kacır, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB), Yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Dünya Bankası destekli "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi"ni hayata geçirdiklerini kaydetti.

Kacır, OSB'lerde yeşil ve teknolojik çözümler içeren altyapı, ileri atık su arıtma tesisi, su geri kazanımı, güneş enerjisi santralleri, sıfır atık, biyogaz tesisleri gibi projeler için çalışmaları başlattıklarına işaret ederek, Dünya Bankası iş birliğinde yeşil dönüşüm alanında şimdiye kadar gerçekleştirdikleri en kapsamlı ve en yüksek bütçeli program olan "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi"ni geçen aylarda uygulamaya aldıklarını söyledi. Bu iki önemli proje için yaklaşık 750 milyon dolar finansman sağladıklarını bildiren Kacır, tüm bu adımların yanında yeşil dönüşüm alanında uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek, uluslararası düzenlemelerle uyumlu şekilde sanayinin rekabetçiliğini güçlendirecek adımları tespit ettiklerinden bahsetti.

Bakan Kacır, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliğinin (AB), "Yeşil Mutabakat"la sera gazı emisyonlarını 2030 yılına dek en az yüzde 55 azaltma taahhüdünde bulunarak "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması"nı hayata geçirdiğini anımsatarak, "Düzenleme kapsamında 2026'dan itibaren karbon emisyonunda öne çıkan demir-çelik, alüminyum, gübre, çimento, hidrojen ve elektrik üretim sektörlerinde ithalatçı firmalara sınırda karbon mekanizması adım adım uygulanacak. Bu nedenle özellikle üretim zincirlerinin ilk aşamalarında lokomotif sektörlere temel girdi sağlayan ve Avrupa Birliği ile ihracatımızın yaklaşık yüzde 13'üne karşılık gelen alüminyum, çelik, gübre ve çimento sektörlerinin sera gazı salımının azaltılması için harekete geçtik" diye konuştu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının destekleri ve ilgili paydaşlarla bu 4 sektör için "Düşük Karbonlu Yol Haritaları" hazırladıklarını ve bu kapsamda sektöre özgü öngörülen emisyon azaltımlarını tespit ettiklerini aktaran Kacır, 2053 emisyon hedefleri doğrultusunda, alüminyum sektöründe yüzde 75, çelik sektöründe yüzde 99, çimento sektöründe yüzde 93 oranında emisyon azaltımı, gübre sektöründe ise sıfır emisyon hedeflediklerini, ayrıca bu hedeflere uygun üretim teknolojileri, yatırım ihtiyaçları ve politikalarını değerlendirdiklerini ifade etti.


Sanayi Genel Müdürü
Prof. Dr. İlker Murat Ar

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, şunları söyledi:

“Ülkemizin iki bin elli üç net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde ortaya koyduğu taahhüt ile Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmeler imalat sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerimizi yeşil dönüşüme hızlı bir şekilde hazırlamamız gerekliliğini daha da arttırdı. Bu kapsamda sayın Bakanımızın himayelerinde ve milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda sınırda karbon düzenlemesine, imalat sanayi sektörleri başta olmak üzere, çeşitli çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Bu yaklaşımla ortaya koyduğumuz çalışmalardan biri de bugün burada bir araya gelmemize vesile olan ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası desteğiyle çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörlerine yönelik olarak hazırladığımız düşük karbonlu yol haritaları çalışmalarımız. Bu yol haritaları firmalarımızın yeşil dönüşümünü destekleyen bütüncül, iddialı ve yenilikçi iyileştirme yaklaşımımızın temel hareket noktasını oluşturmaktadır.”


TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Hasan Mandal

Açılışta konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal özetle şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Eylül 2021'de koymuş olduğu net sıfır emisyon hedefinden itibaren yürütmüş olduğumuz çalışmalarımıza daha fazla odaklanarak ve sektörümüzün liderliğinde, sürdürmekteyiz”. Bugün lansmanı yapılan çalışmalar, bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalardan biraz daha farklı. Burada sektörü daha fazla merkeze alarak bugünkü aşamaya gelmiş olduğumuz bir çalışma. Yeşil dönüşümdeki sanayimizin özellikle öncelikli sektörlerindeki teknoloji yol haritalarının hazırlanması ve bunun için Mart 2022'de başlamış olduğumuz 13 kamu kurumuyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın himayesinde bize verilen görev kapsamında 27 sektör şemsiye örgüt temsilcisiyle bir araya geldiğimiz ve bunların arasında altı sektörü biraz önce bahsedilen ve bugün dinleyeceğimiz dört sektörün yanında demir, şerit, alüminyum, gübre, kimyasal, plastik ve çimento sektörleri özelinde 371 sektör temsilcisinin takibinde elde etmiş olduğumuz çalışmaları bugün panel bölümünde detaylı olarak dinleyebileceksiniz.”


Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası Londra Direktörü
Hande Işlak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Londra Direktörü Hande Işlak da açılışta yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinin ana odak noktası olan, Paris İklim Anlaşması taahhütleri ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın etkilerini sanayicimiz artık çok daha sıcak hissetmeye başladı. Böyle bir dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bu konuya vermiş olduğu önem doğrultusunda bugün sektör yol haritalarını sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. Tüm süreç boyunca değerli çalışmalarından dolayı ve yol haritalarının hazırlanmasında yapmış oldukları kapsamlı çalışmalardan dolayı, danışmanlarımıza, özel sektör akademi ve sivil toplumdaki paydaşlarımıza bu süreçte vermiş oldukları değerli görüş ve katkılardan dolayı ve yine bu projenin gerçekleşmesine finansman desteği sağlayan İklim Yatırım Fonu Climate Investment Found'a kuruluşum adına teşekkür ederim. Paris Antlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası ve bölgesel anlaşmaların da yarattığı baskı ile sürdürülebilir düşük karbonlu bir ekonomiye doğru daha bütünsel bir iş modeline geçme gereği daha da artmıştır. Bu iş modelinde bizler gibi finansal kuruluşlarına büyük bir görev düşmektedir. Finansal kuruluşlar sahip oldukları güçle iklim ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyecek yatırımlara öncelik vermesi kritik önem arz etmektedir.”

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Tanıtım Programı etkinliği gün boyu süren oturumlarla devam etti.