“II. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Çalıştayı” Düzenlendi

  • Etkinlikler
iu-inovasyon-calistayi-02

İstanbul Üniversitesi ve Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Türkiye’nin yakın gelecekteki hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak adına “II. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı, Hazırlık Çalıştayı”nı düzenledi. İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin de katıldığı ve Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen etkinliğin amacı; 2017 yılında gerçekleştirilecek “II. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı”na temel oluşturacak şekilde, akademisyenler, iş dünyası ve kamu kesimi temsilcilerinin bilgi birikimi ve tecrübelerini bir araya getirerek, Türkiye ekonomisinin mevcut sorunlarını belirlemek ve sorunları en hızlı şekilde çözecek politika önerileri oluşturmak oldu. 

GYİAD Başkanı Serkan Sevim
GYİAD Başkanı Serkan Sevim

Çalıştayın başında ilk olarak GYİAD Başkanı Serkan Sevim kürsüye geldi. Bu sene 30. yıllarını kutladıklarını belirten Sevim, GYİAD’ın sektörler üzeri olduğunu ve birçok sektörün nabzını tuttuğunu söyledi. Bu bilgiler ışığında özellikle KOBİ’lerin inovasyon ve teknolojiye uzak olduğunu dile getiren Sevim, bu konferansta Türkiye’nin orta gelir tuzağını aşması konusunda önemli bir SWOT analiz yapma imkanı yakalayacaklarını ifade etti. Teknolojinin, birkaç gencin kurduğu şirketlerden ibaret olmadığını, dünyayı bambaşka bir süreci başlatan bir unsur olduğunu hatırlatan Sevim, artık bir şeyi yapmış olmanın değil, ne kadar hızlı yapmış olmanın öne çıktığını vurguladı. İnovasyon ve teknoloji fırsatlarını değerlendirebilmek için daha fazla işbirliğinin önemine dikkat çeken Sevim, Türkiye ekonomisinin yılda en az yüzde 7-8 oranında büyümesi için çalıştıklarını ifade etti.

AB Teknoloji ve İnovasyon Genel Sekreteri Stefan Schepers
AB Teknoloji ve İnovasyon
Genel Sekreteri Stefan Schepers

Sonrasında konuşan AB Teknoloji ve İnovasyon Genel Sekreteri Stefan Schepers, Türkiye’nin orta gelir tuzağında olduğunu belirterek bu tuzağın aslında bir reform dönemi anlamına geldiğini de belirtti. Türkiye’nin son dönemdeki ekonomik büyümesinin yurt dışında takdir edildiğini kaydeden Schepers, Avrupa’nın da inovasyon ve teknoloji konularında büyük çaba sarf ettiğine dikkat çekti. Avrupa’nın dijital ekonomiyi ve inovasyonu vatandaşları için refah yaratmak için daha çok yararlanmak istediğinin altını çizen Schepers, bu çalıştaydaki tecrübe paylaşımının iki taraf için de çok yararlı olacağını ifade etti.

İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat
İÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Sedat Murat

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda çalıştayın koordinatörü Prof. Dr. Sedat Murat, bilim, teknoloji ve inovasyonun sürdürülebilir gelişmenin temel faktörleri olduğunu söyledi. Teknolojik açıdan lider ülkelerin aynı zamanda ekonominin de lider ülkeleri olduğunu hatırlatan Murat, gelişmekte olan ülkelerin orta gelir tuzağından kurtulabilmeleri için teknoloji ve inovasyon kapasitelerini artırmaları gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin 2015 Küresel İnovasyon Endeksi’nde 141 ülke içinde 58. sırada yer aldığı bilgisini veren Murat, 2015 İnovasyon Kalite Göstergesi’nde göre ise 72 ülkeden 43. sırada olduğunu kaydetti. Türkiye’nin bundan sonraki süreçte yenilikçi girişimciliği ve teknolojik üretime odaklanması gerektiğini vurgulayan Murat, nitelikli bir ekonomi için nitelikli girişimcilere ihtiyaç duyulduğunu, bu konuya yatırım yapılmasının önemine işaret etti. 28-30 Mayıs 2015’te bu toplantının birincisinin yapıldığını ve başarılı olduğunu dile getiren Murat, 2017’de yapılacak ikinci konferans için de yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede
İSO Meclis Başkan Yardımcısı
Hasan Büyükdede

İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkan yardımcısı Hasan Büyükdede ise Türkiye’nin yenilikçi ekonomiye geçiş sürecinde atması gereken adımlar olduğunu söyledi. Büyükdede, kamu yönetiminde değişen yönetime bağlı bir bürokrasiden çok performansa dayalı bir bürokrasiye ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Hukuk sistemine de değinen Büyükdede, politikalardan ve inançlardan bağımsız ve adaleti temel alan bir hukuki sistemin gerekliliğine işaret etti. Büyükdede, ekonomi yönetiminde ise gelir paylaşımının adil olduğu ve başarılı olan herkesin pay aldığı bir sistemin yenilikçi olarak adlandırılabileceğini belirtti.

Yerel yönetim anlayışında da değişim yaşanması gerektiğine dikkat çeken Büyükdede, şehir, ilçe ve köy yerleşim ve imar planlarının halkın da onayına sunulduğu ve ortak aklın esas alınarak hazırlandığı bir yerel yönetim modelinin önemine değindi. Sanayiciye ve yatırımcıya destek veren ve onları sadece kendilerine kaynak aktarabilecek konumda olma ötesinde görebilen bir yerel yönetim istediklerini ifade eden Büyükdede, kamu kurumları arasında yetki karmaşası yaşanan alanlar olduğunu ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

İş hukuku alanında işçiyi her zaman haklı, işvereni ise haksız gören anlayışın aşılması gerektiğine değinen Büyükdede, kıdem tazminatı gibi konularda gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkılmasının önemini vurguladı. Sanayici ve tüccarın ihracatını destekleyen bir finans ve kredi sistemini arzuladıklarını kaydeden Büyükdede, savunma ve havacılık konularında Savunma Bakanlığı’nın daha da yetkilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükdede, sanayicinin oldukça yoğun bir rekabet yaşadığını belirterek, rakibinin bir buluş ve yenilik getirmesinin kendisini piyasadan silebileceğinin farkında olduğunu dile getirdi. Bu durumun bilincinde olan sanayicinin yenilikçiliğin önemini bildiğine değinen Büyükdede, iş dünyası için yenilikçiliğin yaşamın bir parçası olduğunu ve yenilikçiliğin rekabet demek olduğunu sözlerine ekledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı
Doç. Dr. Hasan Ali Çelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik de Türkiye’nin orta gelir tuzağından iş dünyası ve bilim dünyasının atacağı ortak adımlar ile çıkabileceğini söyledi. Bilim diplomasisine özel önem verdiklerini belirten Çelik, hakemli bilimsel dergilerde birden çok ülkenin ortak makalelerinin oranının yüzde 60 civarında olduğunu dile getirerek uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin 2015 yılında AR-GE’ye 17.6 milyar TL harcadığını belirten Çelik, bu rakam ile ilk kez AR-GE’nin GSYİH’ye oranının yüzde 1’ini geçtiği bilgisini verdi. 2023’e kadar bu oranı yüzde 3’e çıkarmayı hedeflediklerini hatırlatan Çelik, bu yıl AR-GE yatırımı için bütçeye 4.4 milyar TL ayırıldığını ifade etti.

Yakın zamanda çıkan AR-GE reform paketinin getirdiği teşviklerden bahseden Çelik, AR-GE merkezlerinin sayısının 255’e çıktığını söyledi. İleri teknoloji yatırımı yapan firmaların 5. bölge teşviklerinden yararlandığını ifade eden Çelik, 10’dan fazla tasarım personeli çalıştıran firmalara tasarım merkezi kurma yolunu açtıklarını ve tasarım merkezlerinin AR-GE merkezleri gibi teşviklerden yararlandığını belirtti. Çelik, üniversite mezunu gençlerin artık iş aramak yerine iş yaratmasını arzuladıklarını ve bu yönde teşvikler sağladıklarını vurguladı. Üniversitelerin hayattan kopuk değil, bilginin hayata tatbik edilmesinde öncü olması gerektiğini vurgulayan Çelik, Türkiye’nin gelişmesinin iki kanadı olduğunu, bunlardan birinin sanayici, girişimci ve tüccarlar öteki kanadının ise üniversiteler olduğunu sözlerine ekledi.

“II. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Çalıştayı” Düzenlendi

Konuşmaların ardından gün boyu yapılan oturumlar ile Türkiye’nin AR-GE ve teknoloji alanında atması gereken adımlar tartışıldı. İSO Meclis Üyesi Süleyman Orakçıoğlu’nun da Teknoloji, Girişimcilik ve İnovasyon başlıklı oturumda bir konuşma yaptığı etkinlikte şu başlıklar tartışıldı:

  • Türkiye’nin Yenilik Kapasitelerine Yönelik SWOT Analizi
  • Teknoloji, Girişimcilik ve İnovasyon
  • Yenilik Ekosistemi ve Yeni Teknolojilerin Gereklilikleri Türkiye’nin Yenilikçi Ekonomiye Yönelik Eğitim ve İnsan Gücü Zorlukları
  • Yenilikçi Ekonominin Liderlik ve Yönetişim Boyutu