İSO Mısır’da yapılan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansında (COP27), Sürdürülebilir Gelecek için “Harekete Geç” Çağrısı Yaptı

  • Etkinlikler
bm-surdurulebilirlik-konferansi-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), iklim değişikliğiyle mücadelede Türk sanayisinin aksiyona geçmesinin önemine dikkat çekmek amacıyla Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansında (COP27) önemli bir etkinliğe imza attı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Türkiye’nin iklim değişikliğine yönelik çalışmalarını uluslararası düzeyde tanıtması amacıyla koordine ettiği COP27 Yan Etkinlik Programına katkıda bulunan İSO, bu kapsamda Türkiye Pavilyonunda “Sürdürülebilirlik İçin Sanayiyi Harekete Geçirmek” paneli gerçekleştirdi. 

İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Mustafa Tacir’in açılış konuşması yaptığı ve İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi Müdürü Gülberk Ertap’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Şişecam Strateji Genel Müdür Yardımcısı Özlem Vergon, Brisa Teknik Gruplar Yönetmeni (CTO) Yardımcısı Murat Hepdurluk ve Ford Otosan Çevre Mevzuatı ve Çevre Yönetim Sistemi Lideri Betül Tavacı Saygılı katıldı. 

Geçen yıl sürdürülebilirlik vizyonunu belirleyen İSO’nun çalışmalarının aktarıldığı panel kapsamında, İSO üyesi Şişecam, Brisa ve Ford Otosan’ın temsilcileri de firmalarının sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadelede yürüttükleri çalışmalar ve iyi uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Tacir: “Sürdürülebilirlik için yol gösterici adımlar atmaya devam edeceğiz” 

Panelin açılışında konuşan İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Mustafa Tacir, iklim değişikliğiyle mücadelede aksiyona geçmenin her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde şirketlerin uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri karar mekanizmalarında dikkate alması ve bu faktörlerle bağlantılı riskleri etkin bir biçimde yönetmesi gerektiğini vurguladı. Tacir “Bu bakış açısıyla İSO olarak ülkemiz sanayisinin sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunda rehberlik edecek çalışmalar yürütüyoruz. 2021’den bu yana “Değişimin adı: Sürdürülebilir Üretim” anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi”, “Döngüsel Ekonomi”, “İşin Geleceği”, “Güvenli Çalışma Ortamı” ve “Sürdürülebilir Finans” olmak üzere beş ana temaya odakladık. Organizasyon yapımızda da bir değişikliğe giderek İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Birimi'ni hayata geçirdik ve belirlediğimiz bu alanlarda farkındalık artıcı etkinlikler ve eğitimler düzenledik, rehber dokümanlar yayımladık. Toplumsal ve çevresel sorumluluklarımızın bilinciyle önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir üretim anlayışı ile çalışmalarımıza devam edecek, yol gösterici adımlar atmayı sürdüreceğiz. Sürdürülebilir dönüşüm için iş birliklerinin yaratacağı güçlü etkiyi önemsiyor ve tüm paydaşlarımızı sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeye davet ediyoruz” dedi.

Şişecam, sürdürülebilir değer yaratma hedefinde ilerliyor

Şişecam Strateji Genel Müdür Yardımcısı Özlem Vergon, “Şişecam olarak iklim krizi, enerji ve hammadde ihtiyacı, toplumsal eşitsizlikler gibi sorunlar karşısında uçtan uca tüm değer zincirini kapsayan, yalnızca ekonomik değerlerin değil, çevresel ve sosyal değerlerin de karar alma mekanizmasının temel unsurları olduğu sürdürülebilir bir yönetim modelini benimsiyoruz. Care for Next Sürdürülebilirlik Stratejimizi, Gezegeni Koru, Toplumu Güçlendir ve Yaşamı Dönüştür diyerek ana hedeflerimizi benimsiyoruz. Bu kapsamda BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet eden net hedeflerle, sürdürülebilir değer yaratma misyonumuza doğru; tüm değer zincirimiz ile ilerlemeye devam ediyoruz.” sözleriyle Şişecam’ın kurumsal sürdürülebilirlik yol haritasının detaylarını verdi.

Ford Otosan, 2030’da sıfır emisyonlu binek araç satışı hedefliyor

Ford Otosan Çevre Mevzuatı ve Çevre Yönetim Sistemi Lideri Betül Tavacı Saygılı da “İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla Ford Otosan binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor. Bu hedefe paralel olarak E-Transit ve E-Transit Custom’un da Avrupa’daki tek üreticisi olan Ford Otosan, Ford’un elektrifikasyon stratejisinde kritik bir rol oynamaya da devam ediyor. Türkiye’deki üretim tesislerinde ve Ar-Ge merkezinde, 2030’da karbon nötr olmayı amaçlayan Ford Otosan, bu doğrultuda yerleşkelerinde kullanılan elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor. Otomotiv endüstrisinin büyük bir ekosistem olduğu bilinciyle hareket ederek tedarik zincirindeki 300’den fazla tedarikçisinin 2035’te karbon nötr olmasını amaçlayan Ford Otosan, lojistik operasyonlarını da 2035’te karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor” dedi.

Brisa 2050’de net sıfır emisyona ulaşacak

Brisa Teknik Gruplar Yönetmeni (CTO) Yardımcısı Murat Hepdurluk ise “Brisa olarak 2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı, 2030’da ise kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı yüzde 56 azaltmayı taahhüt ettik. 2030'a yönelik karbonsuzlaştırma yol haritamızı 1,5 derece senaryosuna göre belirledik ve 2021'de Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi (SBTi)’nin onayını aldık. Brisa, Türkiye'de bunu başaran ilk şirket oldu. Döngüsel ekonomiye de odaklanıyoruz. Bu kapsamda İzmit fabrikamızdaki geri dönüşüm ünitesinde, lastik bileşen hurdalarını döngüsel ekonomi prensiplerine uygun olarak ülke ekonomisine kazandırıyoruz” dedi.