Grup Başkanları, kendilerine bağlı şube ve birimlerin amiri olup, bu şubeler tarafından yürütülen hizmetlerin geliştirilmesini, işlerin koordinasyonu ile her türlü denetimini ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Grup Başkanları, kendilerine bağlı şube ve birimlerin amiri olup, bu şubeler tarafından yürütülen hizmetlerin geliştirilmesini, işlerin koordinasyonu ile her türlü denetimini ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.