Yeni Reform Dönemi Başlarken

  • Arşiv

1 Kasım seçimlerini müteakip yeni kurulan hükümetle birlikte Türkiye yeni bir reform dönemine adım atıyor. Bu yeni dönem başlarken herkese büyük görev ve sorumluluklar düşüyor.

İstanbul Sanayi Odası, 64 yıldır İstanbul ve Türkiye sanayisinin gelişimine katkı sunmaktadır. İstanbul’un ülkemiz sanayisi ve ekonomisi içindeki ağırlığı göz önüne alındığında, Odamızın kendisini ve İstanbul sanayisini daha iyiye doğru dönüştürme çabasının aynı zamanda Türkiye’yi dönüştürmek doğrultusunda bir çaba olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sorumluluğun bilincinde olarak İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’nin eşiğinde bulunduğu yapısal reformlara kendi görüş ve önerileriyle katkıda bulunmak istiyor.

Reformlara eşlik edecek yeni ekonomi hikayesinin, sanayi ve üretim odaklı olması noktasında reel sektör ile hükümetimizin hemfikir olmasından memnuniyet duymaktayız. Bu dönüşüm sürecinde işbirliği kültürünün önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Yeni hükümetimizle, bakanlıklar ve ilgili bürokratlar ile yol boyunca sürdürülebilir, kalıcı bir diyalog başlatmayı arzu ediyoruz. İşte, bu anlayıştan hareketle reformlara dair görüş ve önerilerimizi içeren bir rapor hazırladık. Bu raporu canlı bir iletişim ve diyaloğun ilk adımı olarak görüyoruz.

Hükümetimiz ile oluşturmayı arzu ettiğimiz istikrarlı ve sürdürülebilir işbirliği, her zamankinden daha da önemlidir. Böyle bir işbirliği kültürünün bir gereği olarak, İstanbul Sanayi Odası’nın hükümetimizden beklentilerini içeren raporumuzu Onuncu Kalkınma Planı’nı temel alarak hazırladık. Bu temelden hareketle, özellikle somut eylemleri içeren Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ile Öncelikli Dönüşüm Programları çerçevesinde öneri ve önceliklerimizi Meclisimiz ve Meslek Komitelerimizden gelen önerilerin de katkısıyla kısa, orta ve uzun vadeli olacak şekilde belirledik.

İstanbul Sanayi Odası olarak, ülkemiz sanayisi için çok önemli gördüğümüz bu önerilerimizin değerlendirilmesini ve eylem planlarında yer alan reformların bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Bu çalışmamız ile hükümetimiz ve İstanbul Sanayi Odası arasında başlamasını hedeflediğimiz diyaloğu yaşayan, ölçülen, gelişen canlı bir sisteme dönüştürmek istiyoruz.

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı