Enerji Verimli Sanayi Projesi

Sanayi tesislerinde enerji verimliliği alanında farkındalık oluşturulması ve enerji verimliliğinin teşvik edilmesi amacıyla, Enerji Verimliliği Derneği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, OSBÜK’ün desteğiyle “Enerji Verimli Sanayi” projesi başlatılmıştır.

“Enerji Verimli Sanayi Projesi” ile, Organize Sanayi Bölgelerinde farkındalık yaratılarak ve işletmelerdeki çalışanlara verimlilik anlayışı yerleştirilerek, sanayideki ufak değişikliklerle verimliliğin elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Organize Sanayi Bölgelerinde hayata geçecek bu proje kapsamında işletmelerin enerji verimliliğini sağlayacak uygun projelerinin ortaya konulması, enerji etütlerinin yapılması, enerji tasarrufu açısından enerji verimliliğinin değerlendirilmesi ve enerji tasarruf odaklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, sanayi kuruluşlarında enerji verimliliğinin sağlanması için fırın, kazan, buhar, kurutma, soğutma, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, fan, basınçlı hava, pompa, elektrik, motor, aydınlatma ve soğutma kulesi sistemlerinde yapılması gereken çalışmaların ve uygulamaların bölgesel toplantılar yapılarak ilgili yöneticilere anlatılması hedefler dahilindedir.

Projede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve OSBÜK (Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu) ile işbirliği yapılarak aşağıdaki uygulamalar hayata geçirilecektir: 

  • Tüm OSB’lerde Enerji Yönetim Merkezlerinin kurulması
  • Hazırlanan afiş ve broşürlerin OSB’lere OSBÜK tarafından gönderiminin yapılması
  • Bölgesel bazda belirlenen 7 ilde eğitimlerin başlaması ve her ildeki toplantıya o bölge sınırları içerisinde bulunan OSB’lerdeki görevlendirilmiş kişilerin, yöneticilerin çağrılması
  • Eğitim alan yöneticilerin kendi bölgelerindeki sanayi kuruluşlarındaki yöneticilere eğitimleri vermeye başlamaları
  • Enerji Yönetim Merkezleri ile ortaklaşa çalışılarak OSB’deki enerji tüketimiyle ilgili ön raporların alınması.
  • Eğitim sonrasında sanayi kuruluşlarının kendi bünyesinde yapma kararı aldığı değişikliklerin Enerji Yönetim Merkezleri tarafından rapor edilmesi.
  • Yıl sonunda ise OSB’deki enerji tüketimiyle ilgili ikinci bir raporun Enerji Yönetim Merkezleri tarafından hazırlanması
  • Bu raporların Bakanlıklar tarafından bölgesel toplantılarla açıklanması

Ayrıca, 09.05.2014 / 28995 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Karar’ına istinaden “Yeni Teşvik Sistemi”nde yapılan değişiklikle; “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar” “Bölgesel Teşvik Uygulamaları” kapsamında değerlendirilmeye başlanmıştır.

Buna göre, yıllık asgari 500 TEP enerji tüketimi olan sanayicilerimiz, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliği yatırımları için 5. Bölge teşviklerinden faydalanmaya hak kazanmışlardır.

Tesislerinde enerji verimliliğine yönelik çalışma yapacak olan ve yukarıda belirtilen şartlara uygunluk sağlayan sanayicilerimiz, ilk aşamada hazırlayacakları verimlilik projelerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne sunarak projeleriyle ilgili onay almak zorundadırlar. Proje onayının ardından da, ilgili teşvikten yararlanmak için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.