ECVET Beceri Platformu Projesi Çoğaltıcı Etkinliği

İstanbul Sanayi Odası adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA202-077191 “ECVET Beceri Platformu” (ECVET Skills Platform) Projesi, Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

İstanbul Valiliği’nin koordinatörlüğünde ve Odamızın ortaklığında Eylül 2019 tarihinden itibaren yürütülmekte olan ECVET Beceri Platformu Projesi’nde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, EUROMASC (Norveç), WIAB (Avusturya), AKETH (Yunanistan), INFODEF (İspanya), MBH ve SBG (Almanya) proje ortakları olarak yer almaktadır.

Proje ile; iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platformun oluşturulması, bu platform aracılığıyla CNC makine operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve yönetsel becerilerin tanımlanması ve tanımlanan bu beceriler doğrultusunda eğitim müfredatının geliştirilerek eğitim içeriklerinin hazırlanması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında proje çoğaltıcı etkinliği; CNC ve diğer ilgili sektör çalışanları ve yöneticileri, KOBİ'ler, mesleki ve teknik anadolu lisesi öğretmenleri, diğer sosyal ortaklar ve paydaşların katılımı ile İSO Meclis Salonu’nda 25 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Etkinlikte proje sunumu yapılarak fikri çıktılardan olan beceri haritası aktarılmıştır. Proje kapsamında oluşturulan öğrenme çıktıları hakkında bilgi verilmiş ve ECVET Beceri Platformu’nun tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

(https://skillsmatching.eu/ana-sayfa/)