Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı

Kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere, ülkenin kalkınma hedefleri ile bütünleşik bir şekilde kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari işbirliği zemininin oluşturulması, yapılan hizmet ve faaliyetlerden ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılması amacıyla 3-4 Mayıs 2017 tarihlerinde Ar-Ge Zirvesi ve Ar Ge Merkezleri Fuarı düzenlenecektir.

Zirve ve Fuar kapsamında;

  • Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin sunumu,
  • Ar-Ge’de kamu, özel ve akademinin etkileşiminin artırılması,
  • Uluslararası akademik ve bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi,
  • Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi

gibi öncelikli konular hakkında farkındalık, bilgi ve ticari paylaşım platformu oluşturulması hedeflenmektedir.

Etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://argezirvesi.org adresinden ulaşılabilmektedir.

Detaylı Bilgi için:

Tel: 0212 272 61 06