Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın, Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) ​adıyla yepyeni bir sistem hayata geçirdiği belirtilmekte olup, anılan program ile gümrük işlemlerinin dış ticarete erbabı tarafından eş zamanlı takibinin yapılabileceği vurgulanmaktadır.

Bahsi geçen program hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu uygulama hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.