Gümrük ve Ticaret Merkezleri İçin Ortak Akıl Konferansı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yeni bir lojistik merkez modeli olarak kurgulanması öngörülen Gümrük ve Ticaret Merkezleri için “Ortak Akıl Konferansı”nın 09.05.2018 tarihinde, İstanbul Radisson Blu Otel’de, Sayın Bakanımız Bülent TÜFENKCİ’nin teşrifleriyle gerçekleştirileceği, söz konusu etkinlikte, dünyada ve Türkiye’de lojistik merkezlerde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verileceği, İstanbul İlinde kurulması olası Gümrük ve Ticaret Merkezi’ne ilişkin görüş ve değerlendirmelerin alınarak oluşturulacak modelin fayda sağlayabilmesi için izlenecek yöntem ve stratejilerin belirleneceği bildirilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Merkezleri için Ortak Akıl Konferansı’nın program akışı ekte olup; etkinliğe katılacak kişilerin gerekli hazırlıkların yapılabilmesini teminen gumrukticaretmerkezi@gtb.gov.tr adresine e-posta ile bilgi vermeleri gerekmektedir.

Program Bilgileri Attach