Habitat Yeni Kentsel Gündem Kapsamında Dubai Uluslararası Yaşam Çevresinin İyileştirilmesi En İyi Uygulama Örnekleri Ödülleri

TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve Dışişleri Bakanlığı’nın yazılarına atfen; Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programları (BM-Habitat) 26. Yönetim Konseyinde “Etkili uygulama ve izlemeye yönelik alınan karar” doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai Belediyesi tarafından Habitat III Konferansı sonuç belgesi olan “Yeni Kentsel Gündem”e doğrudan atıf yapan aşağıdaki temalarda 10 adet “Dubai Uluslararası Yaşam Çevresinin İyileştirilmesi En İyi Uygulama Örnekleri Ödülleri”nin verileceği ve başvuru sürecinin 31 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edeceği belirtilmektedir.

  1. Ulusal Kentleşme Politikası alanında “En İyi Uygulama Ödülü” (1 ödül)
  2. Gecekondu Islahında “En İyi Katılımcı Uygulama Ödülü” (1 ödül)
  3. Bilgi transferi ve muadiller arası öğrenme kapsamında “En İyi Uygulama Ödülü” (2 ödül)
    1. Kentsel dönüşüm ve kentsel tasarım alanında yerel uygulamalar
    2. Yeni kentsel gündemin ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin izlenmesi kapsamında özel sektör, akademi ve yerel yönetimlerin projeleri
  4. Bölgesel planlama, kentsel planlama ve tasarım alanında “Özel Sektör Ödülü” (2 ödül)
  5. Kent ekonomisi ve belediye finansmanı kapsamında çalışan ve kent ekonomisine sıradışı katkılar sağlamışlar için “Kişiler Ödülü” (2 ödül)
  6. Kentsel mevzuatın etkin uygulaması, yönetişimi ve uyumlaştırılması kapsamında “Araştırma Ödülü” (2 ödül)

Bu kapsamda yukarıda verilen temalarda proje, işbirliği ve araştırma alanında yapılacak başvuruların doğrudan https://unhabitat.org/dubai-awards www.dubaiaward.dm.gov.ae ve asa.jonsson@unhabitat.org adreslerine veya +254 207 62 42 42 no’lu telefona yapılması ve başvuru bilgisinin Dışişleri Bakanlığı’na iletilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.