İmar Barışı Uygulamasında Sanayi Tesislerine Yönelik Önemli Değişiklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen ve İmar Barışı olarak adlandırılan uygulamada, Yapı Kullanım İzin Belgesi (iskanı alınmış) olan sanayi tesislerinde ruhsata aykırılık/eklenti bulunması halinde eklenti alanına bakılmaksızın binanın tamamı üzerinden hesaplama yapılarak ücret tahakkuku yapılmaktaydı. Sanayi tesislerimiz için haksız uygulama olan ve sanayicileri uygulamadan faydalanamaz hale getiren bu durum, altından kalkılamayacak ve en önemlisi de haksız bir ücret tahakkukunu oluşturmaktaydı.

Konu ile ilgili olarak Odamızın önemli girişimleri ve yakın takibi üzerine, “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğ” 20.09.2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve uygulamadaki haksızlık ortadan kaldırılmıştır. Yapılan değişiklik ile yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki aykırılıklarda;

  • Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılarda yapının tamamı için; yapı kullanma izni bulunan yapılarda ise ruhsat ve eklerine aykırılık hangi bağımsız bölümde/bölümlerde yapılmış ise o bağımsız bölümler için ayrı ayrı veya yapının tamamı tek bir malike ait ise ve aykırılık bütün bağımsız bölümlerde yapılmış ise yapının tamamı için “Yapı Kayıt Belgesi” düzenlenmektedir.
  • Yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki aykırılıklarda, yapı yaklaşık maliyet bedeli aykırılıktan dolayı meydana gelen alan üzerinden hesap edilir. Yapılan aykırılık neticesinde herhangi bir alan kazanılmamış ise veya kazanılan alan 1000 m2 ve/veya bu miktarın altında ise yapı yaklaşık maliyet bedeli 1.000 m2’den hesap edilir.

İmar Barışından yararlanmak isteyen üyelerimizin, üretime yönelik tesisleri için başvurularını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde açılan Odamızın Odakule’deki başvuru noktasından yapabileceklerini bir kez daha bilgilerinize sunarız. Başvuru için detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İrtibat ve bilgi için: Telefon: 0212 252 12 10-0212 252 29 00/220 & E-Posta: imarbarisi@iso.org.tr 

Başvuru Merkezi: İstanbul Sanayi Odası, Odakule 3. Kat & Ayrıntılı Bilgi: http://imarbarisi.csb.gov.tr/