İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)

KOSGEB'in kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğu veri paylaşım protokolleri kapsamında almış olduğu idari kayıtları kullanarak dijital ortamda oluşturduğu "İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)"nin 2017-2021 yıllarına ilişkin yeni versiyonu Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet üzerinden işletmelerin erişimine açılmıştır.

Söz konusu rapor, işletmeye özel olarak yazılım üzerinden oluşturulmakta ve e-Devlet üzerinden kullanımına sunulmaktadır. Veriler yorumlanmadan işletmenin kendi durumunu sektörü ile karşılaştırmalı olarak Türkiye genelinde ve bölgesinde görmesine imkân sağlamakta, bu sayede işletmenin hem mevcut durumunu değerlendirmesi hem de sektörünün durumunu görerek, kendisini sektöründe konumlandırması mümkün olabilmektedir.

İDR başvuru sayfası ile örnek rapor ve rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu-başvurusu adresinden ulaşılabilmektedir.