İSO Tekstil URGE

Yeni Pazarlara Açılarak İhracatınızı Geliştirme Fırsatı

"Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge (UR-GE)" kapsamında, Odamızca "İhracatta Zorunlu Sürdürülebilirlik Standartları Kapsamında Tekstil Sektörü UR-GE Projesi" hazırlanmaktadır.

Avrupa Birliği pazarı ihracat açısından tekstil sektörü için önceliklidir. Bu bağlamda AB Yeşil Anlaşma ve sürdürülebilirlik kapsamında tekstile yönelik getirilen / getirilecek düzenlemelere uyum önem taşımaktadır. Karbon emisyonlarının hesaplanması, enerji verimliliği etütleri, döngüsel ekonomi uygulamaları, su ve kaynak verimliği gibi danışmanlıkların çerçevesi için ihtiyaç analizi yapılmalı ve tekstil kümesi için bir yol haritası çıkarılmalıdır.

Proje kapsamında; ilk olarak uluslararası pazarlara girmek ve rekabet güçlerini artırmak isteyen tekstil firmaları için "ihtiyaç analizi" çalışması yapılacaktır. İkinci aşamada belirtmiş olduğumuz alanlara yönelik "eğitim ve danışmanlık hizmetleri" projede yer alan katılımcı firmalar için organize edilecektir. Üçüncü olarak da ihracat, teknolojik işbirliği, know-how aktarımı, birlikte iş yapma gibi hedefler doğrultusunda potansiyel "ülkelere yönelik heyet ziyaretleri" düzenlenecektir. 

En fazla üç yıl sürecek proje giderlerinin %75'i Ticaret Bakanlığı'nın ilgili genelge kapsamında Bakanlık tarafından karşılanacak olup projeye katılan firmalardan %25'lik katkı payı alınacaktır.

Projede yer almak isteyen üyelerimizin UR-GE mevzuatınca, halen yürütülmekte olan başka bir UR-GE projesinde yer almamaları gerekmektedir. UR-GE projesinde yer alacak üyelerimizin Destek Yönetim Sisteminde (DYS) yararlanıcı olarak kayıtlı olmaları da zorunludur. Firmalarımızın DYS başvurusunu, istenilen form ve belgelerle şahsen veya KEP aracılığıyla İhracatçı Birliklerine yapması gerekmektedir.DYS'nin nasıl alınacağına yönelik bilgilendirmeler Bakanlık (Destek Yönetim Sistemine Nasıl Kayıt Olunur) web sitesinde yer almaktadır.

Bu aşamada, DYS sistemine kaydı henüz olmamış fakat Odamızca başvurusu yapılması planlanan projede yer almak isteyen firmalarımızın aşağıda belirtilen tarihe kadar taahhütnameyi iletmeleri, DYS kayıt süreçlerinin devam etmesi de mümkündür.

İstanbul Sanayi Odası tarafından Ticaret Bakanlığı'na sunulacak proje hakkında detay bilgi için tıklayınız.

Projede yer almak isteyen İSO üyesi firmalar, ekli taahhütnameyi doldurarak 4 Eylül, Pazartesi günü akşamına kadar cevre@iso.org.tr e-posta adresine "Tekstil UR-GE" başlığı ile iletmelidirler.

Taahhütname için tıklayınız.

Proje Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız Attach Taahhütname İçin Tıklayınız Attach