".ist" ve ".istanbul" Uzantılı Web Alan Adlarının Tahsisi

Sayın Üyemiz,

Internet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN - Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) uluslararası düzeyde organize olmuş, İnternet Protokolu (IP) adresi tahsisi, genel (gTLD) ve ülke kodu (ccTLD) Üst Düzey Alan ismi sistemi yönetimi ve kök sunucu sistemi yönetimi işlevlerinden sorumlu kar amacı gütmeyen bir kurumdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafindan 2012 yılında yapılan başvuru sonucu ".ist" ve ".istanbul" uzantıları ICANN tarafından kendilerine tahsis edilmiştir. Edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu alan adı uzantılarının Mart ayı içerisinde öncelikli olarak Ticaret unvanı ya da tescilli markası, patent gibi belgesi olan gerçek ve tüzel kişilere, Mayıs ayı itibariyle de genel kullanıma açılması planlanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.