İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden aldığımız yazıda ekte sunulan zorunlu standartların ithalatta ilgili standartlara uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2024/1)” kapsamına alınıp alınmamasına yönelik görüş talep edilmektedir.

Bu kapsamda mezkur standartlar özelinde talebe istinaden olumlu/olumsuz görüşlerin , gerekçesi ile birlikte en geç 22.03.2024 tarihine kadar sanayisubesi@iso.org.tr adresine iletilmesi rica olunur.

Standart Listesi Attach