Jeotermal Alan İhaleleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen yazıda; jeotermal enerjiye yönelik olarak arama-araştırma ve sondaj çalışmaları yapılarak, Ülkemizde bilinen jeotermal sahalarının birçoğunun ortaya çıkarılmasının sağlandığı belirtilmiştir.

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa istinaden, Genel Müdürlük kaynak varlığını tespit ettiği alanları ihale ile devir etmektedir.

Genel Müdürlük tarafından ısıtma ve termal turizme uygun olarak Nevşehir-Kozaklı-Karahasanlı, Nevşehir-Kozaklı-Özce, Eskişehir-Merkez-Türkmentokat, Kayseri-İncesu, Amasya-Merzifon-Osmanoğlu, Adana-Ceyhan-Narlık ve Amasya-Merzifon-Uzunyazı ruhsatlı Jeotermal Alanları için son teklif verme tarihi 13.06.2017 saat 11:00 olduğu bildirilmiştir.

Adı geçen Jeotermal Alanlarla ilgili ilan metni; 24.05.2017 tarih ve 30075 sayılı Resmi Gazete’de (İlanlar bölümünde) yayımlanmıştır.

Resmi Gazete için tıklayınız.