Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Parseli Ön Tahsisi hk.

Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından aldığımız yazıda: Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayladığı Kuruluş Protokolü doğrultusunda 359 Sicil No’su ile faaliyetlerine başlamış olup, İmar Planı ve Parselasyon niteliğindeki taşınmazın OSB adına tescili gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bölgeye ait alt yapı projeleri ve keşif özetleri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış olup, yapım ihalesinin OSB bünyesinde gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda Müteşebbis Heyetince 26.10.2023 tarih, 2023/07 sayılı Kararı ile bölge sınırları dahilinde 4562 Sayılı Kanunun 18.inci maddesi doğrultusunda Ön Tahsis işlemlerinin başlatılması yönünde karar alındığı belirtilerek yatırımcıların taraflarına ulaşması talep edilmiştir.

Gıda üretim sektöründeki yatırımcılar ve talep sahipleri aşağıda belirtilmiş olan iletişim bilgileri üzerinde ulaşım sağlayabilirler.

Adres: Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. No:32 Keşan/EDİRNE

Web adresi : www.kesangidaosb.org.tr

Mail adresi : info@kesangidaosb.org.tr

Tel: 0539 793 42 12 (Murat SINAR/Bölge Müd.)

Keşan Gıda İhtisas OSB Attach