Kırgızistan / KEK 8. Dönem Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 04.11.2014 tarihli ve 0411/20771 sayılı yazıda;

Türk-Kırgız Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu 8. Dönem Toplantısı Aralık ayında Bişkek’te gerçekleştirilmesinin öngörülmektedir. 15.08.2013 tarihinde imzalanan 7. Dönem Toplantı Protokolü ekte yer almaktadır.

Söz konusu toplantıda kullanılmak üzere, Birliğimizden, Kırgızistan ile ikili ilişkilerde karşılaşılan sorun ve çözümler önerileri ile kaydedilen güncel gelişmeleri içeren bilgi notu talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurularak, anılan ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu, sorunlar, işbirliği ve 7. Dönem Protokolü’nde yer almasında fayda gördüğünüz madde önerileri ile birlikte, Ekonomi Bakanlığımıza iletilmek üzere, 11 Kasım 2014 Salı mesai bitimine kadar e-posta yoluyla ( kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr ) iletilmesi gerekmektedir.