Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2023/1)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazıda; 23.02.2023 tarihinde Kıymetli Maden Standartları ve Rafineri Hakkında Tebliğ’in Resmi Gazetede yayımlandığı belirtilmiştir.

Tebliğ Attach