Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

TOBB’dan Odamıza iletilen yazı içeriği aşağıya aktarılmıştır.

Maden Atıkları Yönetmeliği 15.07.2017 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle gelen görüş ve değerlendirmeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tespitleri neticesinde, bazı ilave ve düzeltmelerin yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın TOBB’a ilettiği “Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar” doğrultusunda iş ve işlem tesis edileceği ifade edilmiştir. Açıklamalar için aşağıdaki eki indirebilirsiniz.

Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar Attach